מונחים בפסיכולוגיה: הגישה החברתית ללמידה

מונחים בפסיכולוגיה: הגישה החברתית ללמידה

הגדרה: 

הגישה החברתית ללמידה – באסכולת הלמידה החברתית תופסת תורת הלמידה החברתית את האדם בראש ובראשונה כיצור חברתי. הנציג הבולט ביותר של תורת הלמידה החברתית הוא הפסיכולוג הקנדי בנדורה. לפי תורת הלמידה החברתית האדם נולד לתוך חברה ותרבות מסוימות. התרבות מציעה מורשת עשירה של פתרונות שמצאו בני הדורות הקודמים לאתגרי החיים השונים אין כל צורך ללמוד את כל אלה מחדש, אלא ניתן ללמוד אותם מאחרים בתהליך החברות. האמצעים העיקריים בתהליך החברות הם הצפייה והחיקוי. חלק ניכר של המיומנויות נלמד בדרך של צפייה, יש שפע של דוגמאות בחיי היום יום המראות כי אנו רוכשים התנהגויות חדשות באמצעות צפייה וחיקוי של אחר, של מודל. בבסיס הלמידה באמצעות צפייה במודל נמצאת יכולת החיקוי. עצם היכולת לחקות, כלומר, לתפוס התנהגות מסוימת אצל אחר ולשחזרה בהתנהגותי שלי אינה בלעדית לאדם, אך יכולת החיקוי מגיעה לשיאה אצל האדם והיא מתפרשת אצלו על פני טווח רחב של התנהגויות. בנדורה טועם כי חלק ניכר מההתנהגויות האנושיות נלמד מתוך צפייה באחרים, כלומר ע"י חיקוי מודל. למידה כזו היא למידה מתווכת או אמצעית השונה מלמידה המתרחשת ע"י התנסות ישירה ובלתי  אמצעית של הלומד. העובדה שהאדם מסוגל ללמוד שלא בדרך ישירה מאפשרת לו רכישה של התנהגויות רבות בלי שיצטרך לבצען בתהליך מייגע של ניסוי וטעייה. ליכולת זו יש יתרון קיומי רב להתפתחותו של הפרט ולקיומו של המין האנושי. כלומר, ישנן התנהגויות הנרכשות ללא כל ביצוע והתנסות וללא קבלת חיזוקים. תיאורית הלמידה החברתית נותנת הסבר לדרך רכישתן של התנהגויות שכאלה. בנדורה טוען כי לסביבה, כלומר לגירויים החיצוניים ולתוצאות ההתנהגות נודעת השפעה מכרעת על למידת תגובות חדשות. השפעה זאת איננה בהכרח ישירה, ובלמידה מורכבת יותר מעורבים תהליכים קוגניטיביים. על פי בנדורה לא ניתן לבנות תורת למידה שלמה ללא התייחסות ליכולת הקוגניטיבית של האדם. אך שני המרכיבים – הקוגניטיבים והסביבתיים לא מספיקים בכדי להסביר את הלמידה. מרכיב נוסף הוא התנהגות האדם עצמו.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

מי היה קונפוציוס

קונפוציוס: הנער היתום שהפך להיות הוגה הדעות שעיצב את פניה של סין עד ימינו. מבוא לחיים ותורת החיים של קונפוציוס

עוד דברים מעניינים:

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את מה שאדם אחר מרגיש, שונה