אפקט אחרונות וראשונות לרושם – הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה:  אפקט אחרונות וראשונות לרושם

הגדרה:  

אפקט אחרונות לרושם – לתכונות המוצגות אחרונות יש אפקט מכריע על הרושם הכולל. השפעת המידע המאוחר בולטת בשלושה מצבים: כאשר אנשים מתבקשים במפורש להעריך מחדש אדם, בעקבות מידע חדש שהתקבל לגביו, כאשר טווח הזמן בין הצגת המידע החדש לבין החשיפה הראשונית מספיק גדול וכאשר המידע החדש נוא אופי קיצוני, למשל תכונת אופי טובה מאד או רעה מאדם.

אפקט ראשונות לרושם – לתכונות המוצגות בתחילה יש אפקט מכריע על הרושם הכוללץ אפקט זה מכונה אפקט הראשונוץ. למידע ראשוני משקל יתר בהתרשמות הכוללת, אפילו אם מידע מאוחר יותר עשוי להיות רציני יותר ואפילו סותר את המידע הראשוני.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: