מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: ההקשרים של ההתפתחות

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: ההקשרים של ההתפתחות

להלן תמצאו רשימת מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית הנוגעים להקשרים שבהם מתקיימת התפתחות פסיכולוגית. למונחים נוספים בפסיכולוגיה התפתחותית ראו מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית.

תרבות- מערכת של אמונות, ערכים וכללי התנהגות.

הקשרי ההתפתחות של הילד- יורי ברונפנברנר העלה את הרעיון שהתפתחותו של ילד מושפעת לא רק מן המורשת הביולוגית שלו, אלא גם מן הסביבה הקרובה ומן הנסיבות הרחבות יותר שגדל בהן.

תיעול- המידה שבה מרסנים הגנים השפעות סביבתיות על תכונות מסוימות.

השפעות דו-כיווניות / דטרמיניזם הדדי- תהליכים דו-סטריים שבהם משפיעים ההורה והילד זה על התפתחותו של זה.

מודל החליפין- המודל של סיימרוף המתאר השפעות דו-סטריות מתמשכות בין ילדים לבין ההקשר הסביבתי שלהם.

השפעת סדר הלידות- הבדלים שיטתיים בהתנהגות ילדים התלויים בסדר בואם לעולם- ראשון, שני וכו'.

משפחתון- סביבה של טיפול יום שבה מטופלת קבוצה של ילדים בביתו של אדם שאינו קרוב משפחה.

מעמד חברתי- השתייכות בני אדם לקבוצה בתוך החברה על בסיס הכנסתם, עיסוקם והשכלתם.

חברות- התהליך שבו מונחלים לילדים כלליה של התרבות וערכיה.

תת-תרבות- קבוצה שאמונותיה, ערכיה וכללי ההתנהגות שלה שונים מכמה בחינות מאלה של התרבות השלטת.

ראה גם: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית על פי פרקים:

פרק 1- טבעה של ההתפתחות

פרק 2- ההקשרים של ההתפתחות

פרק 3- התורשה וההתפתחות הקדם-לידתית

פרק 4- הסתגלויות ראשונות

פרק 5- ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק

פרק 6- ההתפתחות החברתית והרגשית של התינוק

פרק 7- השפה והחשיבה בגיל הרך

פרק 8- ההתפתחות החברתית והרגשית של הפעוט

פרק 9- ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל הגן

פרק 10- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל הגן

פרק 11- ההתפתחות הקוגניטיבית בתקופת הילדות

פרק 12- ההתפתחות החברתית והרגשית בתקופת הילדות

פרק 13- ההתפתחות הגופנית והקוגניטיבית בגיל ההתבגרות

פרק 14- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל ההתבגרות

 

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

מבוא קצר למחשבה של חנה ארנדט

מבוא קצר להגותה של חנה ארנדט עם ביוגרפיה, קישורים למאמרים, ציטוטים וסקירה של ספרי חנה ארנדט כמו "יסודות הטוטליטריות" ו"אייכמן בירושלים"

שפרה ופועה מורדות בפרעה וגם בעמרם

מי היו שפרה ופועה כוכבות שמות פרק א'? מה משמעויות השמות שלהן וכיצד הן קראו תיגר (פמיניסטי) גם על המלך פרעה וגם על הבעל/אבא עמרם.

עוד דברים מעניינים: