מונחים בפסיכולוגיה: חוקי ארגון תפיסתי (ע"פ הגשטלט)

מונחים בפסיכולוגיה: חוקי ארגון תפיסתי (ע"פ הגשטלט)

הגדרה: 

חוקי ארגון תפיסתי (ע"פ הגשטלט)- הגשטלט ניסחו חוקים לתיאור תהליך תפיסת הגירויים החושיים כשלמים, כגשטאלט. שני המושגים העיקריים הם "רקע ודמות" ו- "הקבצה". רקע ודמות –  בחיי היום יום כל דבר שאנו נתקלים בו מופיע על רקע כלשהו. אנו תופסים את התמונות ואת המילים כצורות מוגדרות ומובחנות היטב מהרקע שלהן. היכולת להבחין באובייקט או בדמות, תוך הפרדה בינם לבין הרקע שלהם, היא יכולת בסיסית בתהליך התפיסה. ההבחנה בין צורה לרקע היא בראש ובראשונה תהליך תפיסתי, ולא תכונה של הגירוי עצמו. ארגון השדה התפיסתי שלנו לצורה ולרקע הוא בסיסי ביותר וככל הנראה טבוע בנו מלידה. הקבצה –  הכוונה בהקבצה לשורת עקרונות שעל פיהם אנו מארגנים נתונים חושיים. עקרונות אלה הם: (1) קרבה – נקודות או עצמים סמוכים זה לזה אנו נוטים לקבץ יחד (2) סגירות – שטחים שיש בהם כיוון של סגירה ואפילו אינם סגורים לגמרי, אנו נוטים לראותם כצורה ולא כשטחים פתוחים (3) רציפות טובה – קווים ישרים או עקומים הממשיכים כביכול זה את זה נתפסים כיציבים גם אם הם קטועים. כלומר, אנו נוטים להשלים את הקיטוע ברצף ולראות את החלק החס. נטייה זו להמשכיות היא אחד מיסודות ההסוואה. אנו נוטים להמשיך קווים שונים, ונטייה זו מסיטה את תשומת ליבנו מהצורה של האובייקט המוסווה (4) דמיון – אנו נוטים לקבץ יחד דברים הדומים זה לזה בצבע, בצורה, בגודל וכו'.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חנה ארנדט על הזכות לזכויות

מהי הזכות הבסיסית ביותר שיש להעניק לכל אדם? הפילוסופית חנה ארנדט על הפרדוקס של זכויות האדם ועל הזכות לקבל זכויות.

להבין את חלומות יוסף עם פרויד

יוסף ידע מצוין לפתור חלומות של אחרים, אך את משמעות החלומות שלו לקח לו כל חייו לפתור. זיגמונד פרויד מסביר מדוע.

עוד דברים מעניינים: