מונחים בפסיכולוגיה: מודל מערך התכונות – הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה: מודל מערך התכונות

הגדרה:  מודל מערך התכונות – לפי מודל זה המושג מאורגן ומיוצג בזיכרון באמצעות מערך תכונות, חלקן תכונות הכרחיות להגדרת המושג תכונות מגדירות, וחלקן תכונות המצויות ברבים מהגירויים הכלולים במושג אך אינן הכרחיות להגדרת המושג תכונות אופייניות.  ההבחנה בין תכונות אופייניות לתכונות מגדירות מסבירה את ההבדל במהירות השיפוט של שייכות לקטגוריה. ההבדלים בזמן התגובה אינם נובעים מהתכונות המגדירות אותם אלא דווקא  מתכונותיהם האופנייניות. לפי מודל זה האדם משווה את כל התכונות המגדירות והאופייניות של הגירוי לתכונות של המושג. לפי מודל זה, יש לבני אדם רגישות מיוחדת למתאמים שבין מאפיינים בסביבה, וסביב מתאמים אלה מתפתח מושג. כלומר, בני אדם נוטים לשים לב ולזכור את מערך המאפיינים המופיעים ביחד בקטגוריה מסויימת.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו

מאמרים על מוטיבציה ופרודוקטיביות

אוסף מאמרים על מוטיבציה ופרודוקטיביות מכיוון שונים: מוטיבציה בעבודה, בחינוך, ללמידה ועוד. משפטי מוטיבציה וציטוטים ולהצלחה, מחקרים והרצאות

עוד דברים מעניינים: