מונחים בפסיכולוגיה: משיכה בין-אישית – הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה:  משיכה בין-אישית

הגדרה:  משיכה בין-אישית – ישנם כמה גורמים המהווים יסוד לקיום משיכה בין אישית: קרבה גאוגרפית- הקרבה הגאוגרפית הינה רבת חשיבת לניבוי מידת המשיכה הבינאישית. הקרבה הגאוגרפית מגבירה את החיבה הראשונית כלפי הזולת. יעילותו של משתנה הקרבה הגאוגרפית לנבא את היווצרותם של קשרי חברות בין בני אדם דרך משתנה המוכרות. ככל שהזולת  נחשף בפנינו יותר פעמים הוא מתחבב עלינו יותר. דמיון בדעות- לנבדקים המחבבים זה את זה יש עמדות משותפות בנושאים מסויימים. הדמיון בעמדות הוא המקור לחיבה בינאישית ולא להיפך. משיכה פיזית- היופי הוא אחד הגורמים המרכזיים במשיכה הבינאישית חשיבות המראה החיצוני אינה מוגבלת ליחסי החיזור בלבד.  אנו מסווגים אנשים בעזרת סכמות, שלפיהן אדם שהוא אטרקטיבי גם ניחן בתכונות חיוביות אחרות.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: