מונחים בפסיכולוגיה: תיאוריה -הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה: תיאוריה

תיאוריה-  הסבר מדעי או חוק כללי מכונה "תיאוריה". תיאוריה כוללת בד"כ כמה חוקים כלליים המקשרים בין תופעות רבות. היא מערכת של מונחים, הגדרות וטענות, המייצגים השקפה על תופעה מסוימת, ע"י הצגת היחסים שבין המונחים, במטרה להסביר ולנבא את התופעה. בעזרת התיאוריה אפשר גם להסביר תופעות, גם לנבא בעזרתה תופעות שונות וגם לשלוט בהן. רוב המחקרים נעשים במסגרת תיאוריה, המחקר אינו בודק את כל הקשרים שבתיאוריה אלא רק את חלקם והוא עושה זאת על פי הגישה המדעית בארבעה שלבים: (1) תהייה וניסוח – ניסוח הבעיה (2) השערה וניסוחה – ניסוח ההשערה המקשרת בין שני משתנים או יותר (3) הקש וניסוחו – ניסוח השתמעות אמפירית הנובעת מההשערה הכללית (4) בדיקה ומסקנה – בחינה אמפירית של ההשערה והסקת מסקנות. התוצאות המתקבלות מן המחקר יכולות לאשש או לאשש את ההשערה שנבעה מהתיאוריה. אם הן מאששות את ההשערה בדבר הקשר, יש בכך תמיכה לתיאוריה כולה. אם היא איננה מאששת אותה כנראה שהמחקר לא נעשה כהלכה, הקשר איננו קיים במציאות או שהתיאוריה כולה מוטעית.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חנה ארנדט על הזכות לזכויות

מהי הזכות הבסיסית ביותר שיש להעניק לכל אדם? הפילוסופית חנה ארנדט על הפרדוקס של זכויות האדם ועל הזכות לקבל זכויות.

עוד דברים מעניינים: