העברת המידע העצבי

מונחים בפסיכולוגיה פיזיולוגית: העברת המידע העצבי

הגדרה: 

העברת המידע העצבי – הנוירוטרנסמיטר מיוצר בתוך הנוירון ונאגר בכפתורי הטרמינל שבקצה האקסון בתוך הבועיות הסינפטיות. פוטנציאל פעולה העובר באקסון מביא לשחרורו של הנוירוטרנסמיטר מן הבועיות אל המרווח הסינפטי. הטרנסמיטר ששוחרר מן התא הקדם סינפטי מתקשר לרצפטור ייחודי לו, המצוי ברקמת התא הבתר סינפטי. אם קישור זה מתרחש בסינפסה מעוררת, הרי הוא יסייע ליצירת פוטנציאל פעולה בתא הבתר סינפטי. אם הקישור מתרחש בסינפסה מעכבת, הרי הוא יסייע למניעת היווצרות פוטנציאל פעולה. התא הבתר סינפטי מסכם את כלל האותות המעוררים והמעכבים שהתקבלו בסינפסות השונות שלו. סיכום זה יקבע אם יווצר פוטנציאל פעולה בתא הבתר סינפטי. אם נוצר פוטנציאל פעולה בתא הבתר סינפטי הוא מתקדם ממקום היווצרותו לכל אורכו של האקסון ועד לכפתורי הטרמינל. בהגיעו לכפתורי הטרמינל גורם פוטנציאל הפעולה לשחרור של נוירוטרסמיטר מן הבועיות הסינפטיות אל המרווח הסינפטי. הפסקת העברת הדחף העצבי תלויה בשבירת הקשר שבין הנוירוטרנסמיטר לבין הרצפטור. שבירת הקשר מתאפשרת באמצעות סילוקו של הנוירוטרנסמיטר מן המרווח הסינפטי.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

אריסטו על הדבר הכי טוב שיש

מה מניע את הפעולות שלנו, למה אנחנו שואפים לדברים טובים ומהו הטוב הגבוה ביותר שאליו ניתן לשאוף. אריסטו על מה שחשוב בחיים

עוד דברים מעניינים: