מונחים בפסיכולוגיה : תוקף (מקביל\ניבוי\תוכן\מבנה) -הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה : תוקף (מקביל\ניבוי\תוכן\מבנה)

הגדרה: תוקף – המבחן הפסיכולוגי צריך להיות מדידה אחידה ואובייקטיבית של מדגם התנהגות. הוא משיג מטרה זאת בעזרת התוקף. האם המבחן מודד את מה שהוא אמור למדוד. תוקף של משתנה תצפיתי הוא המידה שבה הוא מודד את המשתנה התיאורטי. תוקפה של מדידה הוא מידת ההלימות שבין המשתנה התצפיתי למשתנה התיאורטי. כדי לתת אמון בתוצאותיו של מחקר או דו"ח על אישיותו של אדם המבוסס על כלי מדידה מסויים, עלינו להיות משוכנעים שהכלי אמנם בודק את מה שהחוקר רוצה לבדוק.

תוקף מקביל – גישה מקובלת לבדוק האם מבחן מודד את מה שהוא אמור למדוד היא בדיקת תוקף מקביל. בבדיקה זו עוכים את ההשוואה באורך מיידי.

תוקף ניבוי – גישה מקובלת לבדוק האם מבחן מודד את מה שהוא אמור למדוד היא לבדוק בדיעבד אם המבחן הצליח לנבא התנהגות. לבדוק את תוקף הניבוי של המבחן. כדי לאמוד את תוקף הניבוי של מבחן או של כל מכשיר מדידה אחר, מחשבים את הקשר בין ציוני המשתנה הנמדד לבין הקריטריון. ככל שמידת הקשר גבוהה יותר גם תוקף הניבוי גבוה יותר.

תוקף תוכן – לעיתים לא נועד מכשיר המדידה לנבא משתנה כלשהו אלא למדוד ביצוע באופן ישיר. במקרה כזה איןם משמעות למתאם שבין תוצאות המדידה ובין הקריטריון, משום שהמדידה עצמה היא קריטריון הביצוע. כדי לוודא שהמבחן אכן מודד את מה שהוא אמור, שואל מחבר המבחן את עצמו באיזו מידה משקפות השאלות שבמחבחן את הקריטריון שהן בודקות. סוג כזה של תוקף מכונה תוקף תוכן.  בבדיקת תוכן התוקף של מבחן השאלה המרכזית היא האם תוכן המבחן מייצג את העולם התוכני של התופעה או התכונה שמודדים.

תוקף מבנה – בא לענות על הבעייתיות של עד כמה המדידה מודדת את מה שהיא אמורה למדוד. בתוקף מבנה אנו רוצים לברר מהו ההסבר להבדלים בביצוע הנבדקים במבחן. מדוע נבדקים אחדים מקבלים ציונים גבוהים ואחרים ציונים נמוכים. תוקף המבנה קשור באופן הדוק לתאוריה הקיימת אודות המושגים הנמדדים, ומהווה חלק חשוב מעצם החקירה המדעית. תוקף זה מתייחס למבנה של המושגים עצמם.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: