מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל ההתבגרות

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל ההתבגרות

להלן תמצאו רשימת מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית העוסקים בהתפתחות החברתית והרגשית בגיל ההתבגרות. למונחים נוספים בפסיכולוגיה התפתחותית ראו מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית.

פולחן התבגרות מינית / פולחן מעבר- טקס המציין את המעבר מילדות לבגרות.

זהות- תחושת עצמי שלמה, לכידה ומכוונת כלפי מטרה, לרבות הבנת יחסיו של אדם עם אחרים והבנת ערכיו ותפקידיו בחברה.

משבר זהות- בתיאוריה של אריקסון, המאבק שמנסים בו בני עשרה בנסותם לבסס את זהותם האישית.

מצב זהות- אחת מארבע התגובות למטלה של יצירת הזהות המתוארות אצל ג'יימס מרסיה: ערפול זהות, גיבוש זהות בטרם עת, גיבוש זהות מעוכב והשגת זהות.

ערפול זהות- מצב זהות שבו לא הייתה חקירה פעילה של תפקידים וערכים ולא נעשתה התחייבות לזהות של מבוגר.

גיבוש זהות בטרם בעת- מצב זהות שבו נעשתה התחייבות למערכת של תפקידים וערכים בלי תקופה של חקירה.

גיבוש זהות מעוכב- מצב זהות שבו אדם נתון בעיצומה של חקירת אפשרויות לזהות אישית, אך עדיין לא התחייב אף לאחת מהן.

השגת זהות- מצב זהות שבו אדם התחייב למערכת של תפקידים וערכים לאחר תקופה של חקירה פעילה.

חוג חברים (קליקה)- קבוצה הדוקת קשרים של כמה חברים הקרובים מאוד אלה לאלה.

חבורה- קבוצה שהיא רחבה יותר, בלעדית פחות ומאורגנת ארגון רופף יותר מחוג חברים.

מוקד שליטה פנימי- האמונה שהצלחתו של אדם תלויה במאמציו שלו.

מוקד שליטה חיצוני- האמונה שהצלחתו של אדם תלויה בגורמים שמחוץ לשליטתו.

ראה גם: סיכום נושא התפתחות חברתית ורגשית בגיל ההתבגרות

רשימת מושגים בפסיכולוגיה

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית על פי פרקים:

פרק 1- טבעה של ההתפתחות

פרק 2- ההקשרים של ההתפתחות

פרק 3- התורשה וההתפתחות הקדם-לידתית

פרק 4- הסתגלויות ראשונות

פרק 5- ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק

פרק 6- ההתפתחות החברתית והרגשית של התינוק

פרק 7- השפה והחשיבה בגיל הרך

פרק 8- ההתפתחות החברתית והרגשית של הפעוט

פרק 9- ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל הגן

פרק 10- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל הגן

פרק 11- ההתפתחות הקוגניטיבית בתקופת הילדות

פרק 12- ההתפתחות החברתית והרגשית בתקופת הילדות

פרק 13- ההתפתחות הגופנית והקוגניטיבית בגיל ההתבגרות

פרק 14- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל ההתבגרות

 

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חמש שאלות לזיהוי חרטטנים

חמישה כללי אצבע שיעזרו להם לזהות חרטא כשאתם פוגשים אותה ולהתמודד עם טענות ומידע שמוצג בפנינו. המדריך להמנעות מחרטטנים

עוד דברים מעניינים:

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו