מונחים בפסיכולוגיה: מרכיבי תורת הלמידה – גורמים סביבתיים

מונחים בפסיכולוגיה: מרכיבי תורת הלמידה – גורמים סביבתיים

הגדרה: 

מרכיבי תורת הלמידה – גורמים סביבתיים – יש להבחין בין שני סוגים של גירויים: (1) גורמים מקדימים-  המודלים לחיקוי שעליהם מדבר בנדורה הם חלק מהגורמים המקדימים שהשפעתם על ההתנהגות תלויה בפרשנות הניתנת להם.  הגירוי מפורש קודם כל ע"י האורגניזם, והתגובה היא פועל יוצא מפרשנות זאת. הגירוי המפורש הינו גירוי הנושא מידע ויוצר ציפיות אצל האורגניזם והתגובה עליו תהיה בהתאם למידע ולציפיות יחד. (2) גורמי תוצאה- בנדורה סבור כי לתוצאות ההתנהגות השפעה רבה על הלמידה אבל אין הן משפיעות עליה בצורה ישירה בלבד. הן קובעות את ההתנהגות עקב ערכן כמספקות מידע ותמריצים. תוצאה של התנהגות מסוימת מעוררת באדם ציפיות. שכיחות הופעתה של תגובה מסוימת גדלה אם ישנה ציפייה לתגמול אחריה והיא קטנה אם יש ציפייה לעונש.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: