סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: תיאורית הקשב כתלויי אובייקט – הגדרה

סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: תיאורית הקשב כתלויי אובייקט

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה אל: פסיכולוגיה קוגניטיבית- סיכומים

תיאורית הקשב כתלויי אובייקט של דנקן טוענת, בניגוד לשתי התיאוריות האחרות, כי קשב מופנה לאובייקטים ולא למיקום מרחבי. עפ"י דנקן קרבה מרחבית היא אחד העקרונות המנחים את הארגון התפיסתי אך אינו היחידי. לטענתו אנו מפנים קשב לאובייקטים שלמים ולא למיקום מרחבי מסוים. תיאוריה זו מניחה כי זיהוי אובייקטים מתרחש בשלב העיבוד הקדם קשבי והוא איננו צורך קשב (סלקציה מאוחרת). תחילה אנו מעבדים את הגירויים בשדה התפיסה שלנו, מזהים את האובייקטים המוצגים בו, ורק לאחר מכן מופנה קשב לאובייקט הנבחר ומתחיל העיבוד הקשבי. בניסוי נמצא כי נבדקים מאתרים ביתר קלות שתי תכוניות של אותו אובייקט בהשוואה לאיתור שתי תכוניות של אובייקטים שונים, אפילו כאשר המרחק בין התכוניות בשני המצבים זהה.

13 ציטוטים על לאומיות

היא מניעה את העולם כבר הרבה זמן אך האם היא טובה לו? ציטוטים (ביקורתיים) על לאומיות ופטריוטיות

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: