מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: ההתפתחות הקוגניטיבית בתקופת הילדות

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: ההתפתחות הקוגניטיבית בתקופת הילדות

להלן תמצאו רשימת מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית העוסקים בהתפתחות מבחינה קוגניטיבית בשלב הילדות. למונחים נוספים בפסיכולוגיה התפתחותית ראו מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית.

מטא-קוגניציה- ביצוע קוגניטיבי ברמה גבוהה הכרוך בהרהור בתהליכי החשיבה שבאמצעותם רוכשים להם בני אדם ידע, היכולת לחשוב על החשיבה.

אמת הכרחית- ידיעה שאפשר להראות את תקפותה בלי להיעזר בהוכחות אמפיריות, הכרחיות לוגיות.

אמת מותנית- ידיעה התלויה בתצפית אמפירית או במידע שנאסף באמצעות החושים.

סיווג היררכי- שיטת סיווג שבה הגדרתה של קטגוריה מסוימת (למשל כלבים) היא סכום של כל תת הקטגוריות שלה (למשל כלבי ספנייל, סטר, רטריוור וכו').

סיווג מטריצה- שיטת סיווג שבה מסווג הפריט לפי שני ממדים עצמאיים בעת ובעונה אחת, למשל צורה וצבע.

חיבור של סוגים- תהליך ההוספה המשמש לבניית מערכות סיווג היררכיות.

כלילת סוג- מטלה הבוחנת הבנה של סיווג היררכי אצל הילד, כלומר את יכולתו להבדיל בין תת-סוג (כגון פטוניה) לבין סוג-על (כגון פרח).

הכפלת סוגים- המונח ששימש את פיאז'ה לציון תהליך ההתרחשות של סיווג המטריצה- הכפלת ממד סיווג אחד באחר.

סריקת השערה- אסטרטגיה למציאת התשובה הנכונה לבעיה ע"י בחינת השערות ספציפיות בלתי תלויות, כל אחת לחוד.

חיפוש הגבלה- אסטרטגיה למציאת התשובה הנכונה לבעיה, שבה המשחק מנסה, בכל שאלה עוקבת, לצמצם את טווח האפשרויות.

חלל אחסון- המונח שטבע רובי קייס לציון המרכיב בזיכרון לטווח קצר המשמש לאחסון מידע לפרקי זמן קצרים.

חלל ביצוע- המונח שטבע רובי קייס לציון המרכיב בזיכרון לטווח קצר המשמש לביצוע פעילויות שכליות על מידע.

זיכרון בונה- יכולת קוגניטיבית הכרוכה בהסקת מסקנות, או בשילוב מידע חדש במבנים משמעותיים שכבר מאוחסנים בזיכרון, דבר המסייע בזכירת מידע חדש.

עזר זכירה- כל תחבולה קוגניטיבית המשמשת לסיוע לזיכרון.

שינון- עזר זכירה שבו חוזרים שוב ושוב על המידע שמבקשים לזכור.

מטא-זיכרון- הידע על הזיכרון ועל תהליכי הזיכרון.

התנסות למידה שיתופית- מצב שבו הלומדים מצויים ברמת ידע ומיומנות שווה פחות או יותר ומקיימים פעילות גומלין, משתפים זה את זה ברעיונותיהם ומגלים פתרונות בכוחות עצמם.

התנסות למידה דידקטית- מצב שבו מורה בעל ידע, שכבר יודע כיצד לפתור את הבעיה, עוזר ללומד או ללומדים להבין מה נדרש לפתרונה.

פיגום- המונח שטבע ג'רום ברונר לציון מערכת התמיכה שתורמים מטפלים, מורים ובני קבוצת השווים לתהליך הלמידה ע"י מתן הדרכה, רמזים, משוב ועצות בלתי פוסקים היאים לרמת ההתפתחות.

גיל שכלי- מושג החל על ילד שנבחן במבחן משכל, הגיל הממוצע שבו משיבים ילדים נכונה על אותו מספר הפריטים שמשיב עליהם הילד הנבחן.

מנת משכלמדד לרמת המשכל של אדם, המבוסס על השוואה בין ביצועיו במבחן משכל לביצועיהם של אחרים בני גילו באותו מבחן.

משכל נזיל- יכולתו של אדם לפתור בעיות לא-מוכרות בעזרת מידע חדש והליכים חדשים.

משכל מגובש- הידע הקיים והטכניקות המבוססות של האדם לפתרון בעיות.

משכל אקדמי- כושר אינטלקטואלי הנמדד על פי הביצוע במטלות שנתקלים בהם על פי רוב בבית הספר או במבחני IQ סטנדרטיים.

משכל מעשי- כושר אינטלקטואלי המשתקף בביצוע מוצלח בסביבות טבעיות, יומיומיות, מחוץ לביה"ס.

תיאוריית ריבוי המשכלים- הרעיון של הווארד גרדנר, שלפיו המשכל הכולל הוא רב פנים, ומורכב לפחות משבע כשירויות אינטלקטואליות: לשונית, מוסיקלית, לוגית-מתמטית, מרחבית, גופנית-קינסתטית, תוך-אישית ובין-אישית.

תיאוריה משולשת- הרעיון של רוברט סטרנברג, שלפיו התנהגות אינטליגנטית נשלטת ע"י שלושה גורמים: יסוד הרכיבים (מיומנויות עיבוד מידע שונות), יסוד ההתנסות (ידע קודם), ויסוד ההקשר (הנסיבות שבהן מתרחשת ההתנהגות).

טווח התגובה- הגבולות שמציבים הגנים להשעות של הסביבה המסוימת שבה גדל הילד.

מבחן IQ נטול תרבות- מבחן IQ שאין בו תוכן תלוי-תרבות.

מבחן IQ הוגן מהבחינה התרבותית- מבחן IQ המתאים לכל התרבויות שהוא משמש בהן.

חשיבה לא-מעוגנת או משוכללת הקשר- מיומנות קוגניטיבית הנחוצה לפתרון בעיות שהן מופשטות, עומדות בפני עצמן ומנותקות מכל הקשר מיידי.

ראה גם:  סיכומים אודות התפתחות קוגניטיבית בתקופת הילדות

רשימת מושגים בפסיכולוגיה

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית על פי פרקים:

פרק 1- טבעה של ההתפתחות

פרק 2- ההקשרים של ההתפתחות

פרק 3- התורשה וההתפתחות הקדם-לידתית

פרק 4- הסתגלויות ראשונות

פרק 5- ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק

פרק 6- ההתפתחות החברתית והרגשית של התינוק

פרק 7- השפה והחשיבה בגיל הרך

פרק 8- ההתפתחות החברתית והרגשית של הפעוט

פרק 9- ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל הגן

פרק 10- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל הגן

פרק 11- ההתפתחות הקוגניטיבית בתקופת הילדות

פרק 12- ההתפתחות החברתית והרגשית בתקופת הילדות

פרק 13- ההתפתחות הגופנית והקוגניטיבית בגיל ההתבגרות

פרק 14- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל ההתבגרות

 

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

בודהה על כך ששום דבר אינו קבוע

בודהה על איך נוכל להשתחרר מהסבל של חיינו אם רק נצליח להבין ששום דבר הוא לא קבוע ושהכל משתנה ונגמר, כולל אנחנו

עוד דברים מעניינים: