מונחים בפסיכולוגיה: הגישה הקוגניטיבית בפסיכופתולוגיה

מונחים בפסיכולוגיה:  הגישה הקוגניטיבית בפסיכופתולוגיה

הגדרה: הגישה הקוגניטיבית בפסיכותולוגיה – המושג קוגניציה מתייחס לכלל התהליכים המתרחשים המערכת המנטלית ההכרתית.  הקוגניטיביסטית מסכימים עם הנחת הייסוד של הביהייביוריסטים בדבר השפעת הסביבה על ההתנהגות, מקבלים את ע'קרונות הלמידה, אולם גורסים שכשאר מדובר בלמידה האנושית, אין להתעלם ממכלול הגורמים בתוך האדם, המתווכים והמשפיעים על הקשר בין גירויים לתגובות. הם מאמינים שתהליכים קוגניטיביים בלתי תקינים עלולים לגרום לאדם מידה רבה של סבל ולפגוע בהתנהגותו. הם מאמינים שתיקונם של תהליכים אלה עשוי לשפר במידה רבה את תחושותיו ותפקודו של האדם.  מטרתו של המטפל הקוגניטיבי היא לחשוף את עולמו הקוגניטיבי של המטופלף להכיר את מחשבותיו, אמונותיו וציפיותיו ולשנות את סוגי הייחוסים שהוא עושה מפנימים, קבועים וגלובליים לחיצוניים זמניים וספציפיים. ייתרונה של הגישה הוא בכך שמשתניה בני מדידה וטיפוליה מקומיים וקצרים. נקודת החולשה של המודל טמונה בקושי שלו להסביר מקרים שבהם טעויות קוגניטיביות עמידות בפני הכחדה ובהתעלמותו ממכלול העדויות לנוכחותם של מרכיבים אחרים בתופעות אבנורמליות שונות.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

מאמרים על מוטיבציה ופרודוקטיביות

אוסף מאמרים על מוטיבציה ופרודוקטיביות מכיוון שונים: מוטיבציה בעבודה, בחינוך, ללמידה ועוד. משפטי מוטיבציה וציטוטים ולהצלחה, מחקרים והרצאות

16 ציטוטים חזקים על שינוי

מהו שינוי? איך משתנים או איך מתמודדים עם שינוי בלתי נמנע? כמה ציטוטים מעוררי השראה ומחשבה על שינוי

למה הבכורה חשובה כל כך בתורה?

למה ספר בראשית וכל התנ"ך מלאים במאבקים בין אחים על הבכורה? רעיון אחד מציע כי זה קשור ביחסים של היהדות הקדומה עם סביבתה

עוד דברים מעניינים: