סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: תיאורית אינטגרציית התכונות -הגדרה

סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: תיאורית אינטגרציית התכונות

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה אל: פסיכולוגיה קוגניטיבית- סיכומים

תיאורית אינטגרציית התכונות של טריזמן מציעה תפקיד מיוחד של ה"זרקור הקשבי" והוא חיבור התכוניות (מרכיבים בסיסיים הבונים תפיסת גירוי כלשהי) השונות השייכות לאותו גירוי לכדי תפיסת אובייקטים שלמים. לקשב החזותי יש תפקיד בהרכבת האובייקט השלם מתכוניותיו. עלפי תיאוריה זו, תפיסת תכוניות בודדות של הגירויים (צבע,גודל), יכולה להיעשות גם בלא הפניית קשב, אולם חיבורן וצירופן של התכוניות דורש קשב. עפ"י מודל זה הזרקור מסייע לתפיסת חיבורים בין תכוניות ואילו תפיסת תכוניות בודדות יכולה להיערך גם בלא הפניית הקשב אליהן. בניסוי החוקרים ביקשו מהנבדקים להפנות קשב לספרות ואח"כ לאותיות. נמצא שמתרחש תהליך של חיבורי אשליה בין האותיות לבין הצבעים. הנבדקים מצליחים לתפוס בלא קשב את תכוניות הצבע והצורה בנפרד אך לא את החיבורים הנכונים בניהם. ממצאים אלו מחזקים את העובדה שללא מיקוד קשב אין תפיסה מדויקת של כל מרכיבי הגירוי. מהעובדה שנבדקים ביצעו יותר טעויות חיבור מטעויות תכוניות הסיק טריזמן כי בהעדר מיקוד קשב בגירוי לא תתקיים תפיסה של הגירוי על כל מרכיביו. בחיי היום יום הדבר לא קורה כיוון שאנו נמשכים לאובייקטים לזמן ממושך יותר והציפיות מסייעות לנו לתפוס את החיבורים הצפויים המאפיינים אובייקטים מוכרים. ניסוי נוסף של חיפוש ויזואלי, ממחיש את העובדה שכאשר גירוי מטרה מובחן משאר הגירויים אפשר לאתרו בלי צורך במשאבי קשב(כלומר תהליך החיפוש נעשה באופן אוטומטי). וכאשר המטרה דומה למסיחים נדרשת השקעת משאבי קשב בכל אחד מהגירויים בכדי לגלות את המטרה (החיפוש אינו אוטומטי). כאשר מחפשים צורה או צבע בנפרד אין השפעה למספר הצורות אך כאשר יש לחפש צירוף ספציפי של צבע וצורה יש חשיבות למספר הצורות. עלייה בזמן החיפוש כפונקציה של מספר הצורות שיש לחפש בניהן, מצביעה על העובדה שיש צורך לסרוק את הצורות באופן סדרתי ולהפנות את הקשב לצורה אחר צורה, כדי לזהות את הצירוף הנכון. עפ"י טריזמן קיימים שני שלבים בתהליך עיבוד המידע: בשלב הראשון (שלב עיבוד קדם קשבי) המתבצע באופן אוטומטי בלא משאבי קשב, נרשמים ערכי התכוניות השונות של כל האובייקטים בשדה התפיסה. ערכי התכוניות נרשמים במפות נפרדות (במפת הצבעים נרשמים צבעים ומפת הצורות הצורות). בשלב השני (שלב עיבוד קשבי) מופנה קשב באופן סדרתי לכל אחד מן האובייקטים בשדה התפיסה, ואז מתאפשרת האינטגרציה בין התכוניות וחיבורן לכדי אובייקט שלם. לפי טריזמן בשלב הקדם קשבי אנו מסוגלים לומר כי לפנינו אובייקט כחול, או אובייקט מרובע ורק בשלב הקשבי אנו מסוגלים לתפוס כי לפנינו ספר כחול. תיאוריה זו נשענת על הנחת גישת הסלקציה המוקדמת שכן אינטגרציית התכונות המתאפשרת ע"י הפניה סדרתית של קשב\, הכרחית לתפיסה שלמה של האובייקט ולזיהויו.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: