מונחים בפסיכולוגיה: אסכולה סטרוקטורליסטית לחשיבה

מונחים בפסיכולוגיה: אסכולה סטרוקטורליסטית לחשיבה

הגדרה: 

אסכולה סטרוקטורליסטית לחשיבה – גישתם של וונדט, טיצ'נר ופכנר. הפסיכולוגיה היא מדע הנפש או התודעה, ונושא המחקר הפסיכולוגי הוא המבנה המנטלי או תוכן התודעה. שיטת המחקר שהם הציעו לחקר החשיבה הייתה בשתי דרכים: (1) אינטרספקציה- שמשמעה דיווח הנבדק על תהליך פנימי תוך כדי התרחשותו או מיד עם סיומו. (2) תצפית ישירה-  תצפית ישירה על אירועים פיזיים-חיצוניים ובחינת הקשר שבינם לבין אירועים תחושתיים פנימיים, שאינם ניתנים לתצפית ישירה. וונדט חילק את הפסיכולוגיה לשניים, תהליכים נפשיים פשוטים כמו רפלקסים, תחושות ותפיסות שניתן לחקור במעבדה בשיטות ניסוי. ותהליכים מורכבים כמו החשיבה שלא ניתן לחקור השיטות מעבדתיות.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: