מונחים בפסיכולוגיה: התפתחות קוגניטיבית – הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה: התפתחות קוגניטיבית

הגדרה:   התפתחות קוגיטיבית – עפ"י פיאז'ה. פיאז'ה השווה את התפתחות האינטיליגנציה להתפתחות פיזיולוגית. נקדת המוצא שלו הייתה שיכשוריו הקוגניטיבים של האדם מתפקדים ומתפתחים בדומה למערכות הביולוגיות ושתי המערכות כאחת משרתות את ההסתגלות. האינטיליגנציה מאפשרת להסתגל אל הסביבה מעבר לרמה הביולוגית הראשונית. בהתאם לגישה זאת טען פאיז'ה כי גם בהתפתחות הקוגניטיבית וגם בהתפתחות הפיזיולוגית קיימת שאיפה לאיזון. האיזון הוא העיקרון הכללי המרכזי בתורתו. לטענתו כשם שהגוף הולך ומתפתח עד שהוא מגיע לרמת יציבות יחסית, שסימניה סיום הגדילה ובשלותם של איברים, כך אפשר לתאר את חיי הנפש כמתקדמים אל צורת איזון סופית, נפשו של המבוגר. ההתפתחות היא התאזנות מותקדמת, מעבר תמידי מהאיזון המועט ביותר לאיזון הגבוה ביותר. בכל רגע נתון תיתכן הפרת האיזון, אם בשל אירועים פנימיים ואם בשל אירועים חיצונים. הפרת האיזון יוצרת צורך להשיבו על כנו והדבר נעשה באמצעות שני תפקודים קבועים: הטמעה והתאמה. אלו הם תפקודים קבועים הקשורים בתהליך ההסתגלות בכל זמן נתון. פיאז'ה לא ראה את ההתפתחות הקוגניטיבית כתהליך רציף. המיחד את התאוריה שלו לעומת תאוריות אחרות הוא תפיסתו את תהליך ההתפתחות כמורכב משלבים הנבדלים זה מזה גם מבחינה כמותית ובעיקר מבחינה איכותית. הילדים תופסים ומבינים את העולם בשונה מהמבוגרים ומאפייני חשיבתם שונים ממאפייני החשיבה של המבוגרים. המושגים הבסיסיים המסבירים את הבדלי החשיבה בשלבים השונים של ההתפתחות הם הסכמה והאופרציות. רצף השלבים אותם אמור כל ילד לעבור על פי פיאז'ה הא  קבוע, כל ילד עובר באותו המסלול בל לדלג על כל שלב. הרצף הזה מאפיין את כל התרבויות וכל החברות. ההבדל בין השלבים הוא כמותי, יש עלייה בכמות הידע והניסיון ובמספר הכישורים המחשבתיים, ואיכותי, כל שלב מאופיין במבנה חשיבתי שונה. לא כל הילדים מגיעים לשלב ההתפתחות הסופי, רק אלה בעלי ההשגים האינטלקטואלים הגדולים ביותר מגיעים לכך. תהליך ההתפתחות הקוגניטיבית מחולק לארבעה שלבים.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

וישק יעקב לרחל וישא את־קלו ויבך: מדוע בוכה יעקב כאשר הוא נושק לרחל? איך זה קשור לכל אירועי הנשיקה והבכי האחרים שלו והאם הבאר היא בעצם לב?

עוד דברים מעניינים: