הפרעת אישיות היסטריונית – סיכום והגדרה

הפרעת אישיות היסטריונית באה לידי ביטוי בחתירה לזכות בתשומת לב. הסובלים מהפרעת אישיות זו נוטים לחוש כי לא מעריכים אותם אם אינם עומדים במרכז תשומת הלב. הופעתם והתנהגותם בד"כ תיאטרלית ורגשית ביותר, וכן מתגרה ומפתה מהבחינה המינית. בד"כ הם קלים מאוד להשאה ורואים את יחסיהם עם אחרים כקרובים מכפי שהם באמת. הסתגלותם המינית גרועה בד"כ ויחסיהם הבין אישיים סוערים משום שהם עשויים לנסות לשלוט בבן הזוג באמצעות התנהגות מפתה וסחיטה רגשית אך גם מראים מידה רבה של תלות. רגשני ודרמטי.

דרמטיזציה עצמית, דאגת יתר להופעה חיצונית, נטייה לרגזנות והתפרצויות זעם במקרה של סיכול הניסיון להשיג תשומת לב. צורך עז בעידוד ואישור המושג ע"י התנהגות צעקנית ותובענית.

כ- 2%-3% מכלל האוכלוסייה ילקו בהפרעת אישיות היסטריונית.

חזרה אל: מבוא לפסיכופתולוגיה \ הפרעות אישיות

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: