סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: עקומת המיקום הסדרתי

סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: עקומת המיקום הסדרתי

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה אל: פסיכולוגיה קוגניטיבית- סיכומים

  1. עקומת המיקום הסדרתי –  עקומה זו מתארת את ההסתברות לזכירת מילים במטלת היזכרות חופשית כפונקציה של מיקום המילים בזמן הקידוד. עפ"י עקומת המיקום הסדרתי הזיכרון הטוב ביותר הוא לפריטים האחרונים, לאחר מכן הפריטים הראשונים ולבסוף הפריטים ממרכז הרשימה.  על מנת להסביר את ביצועי הנבדקים לפריטים הקדם אחרונים (בחלק האסימפטוטה) והפריטים הראשונים די במאגר זיכרון אחד לטווח ארוך. אפקט הראשונות מיוחס לעובדה שפריטים אלו נזכרו טוב משום שהלומד הספיק להעבירם לזיכרון לטווח ארוך ולכן בעת ההיזכרות הם נשלפים טוב יותר (קיימת התאמה גבוהה בין מספר החזרות הממוצע של מילה לבין סיכויי זכירתה).  הזיכרון לפריטים במרכז הרשימה אסימפטוטה) שבו הזיכרון יחסית חלש כיוון שהפריטים נכנסו לזיכרון לטווח ארוך רק בהסתברות נמוכה אך כבר דעכו מהזיכרון לטווח קצר. הזיכרון לפריטים הקדם אחרונים מוסבר בעזרת הרעיון שלפיו כמות השינון מגדילה את הסיכוי לזכור מילים. בהתאם לזה נמצא זיכרון טוב לפריטים הראשונים ברשימה אשר זוכים לשינון הרב ביותר וזיכרון פחות טוב לפריטים במרכז הרשימה הנקרים אסימפטוטה. על מנת להסביר את הזיכרון הטוב שנמצא בעבור הפריטים האחרונים (אפקט האחרונות) יש להציע קיומו של מאגר לזיכרון לטווח קצר התומך בזיכרון של הפריטים האחרונים בלבד. בקטע זה אין כל קשר בין כמות החזרות הנמוכה לבין רמת הזכירה הגבוהה. מנגנון הדעיכה הפועל בזיכרון לטווח קצר עדיין לא פעל על הפריטים האחרונים ברשימה ולכן אפשר להיעזר במאגר זה בזמן ההיזכרות. ממצא זה סותר את טענתו של מילר שזוכרים כ-7 פריטים בזיכרון לטווח קצר כיוון שההיזכרות היא תור משותף של הזיכרון לטווח קצר והזיכרון לטווח ארוך (זיכרון לטווח קצר 3-4 פריטים).  ביקורת:  גם הפרוש של אפקט האחרונות כעדות לקיומו של מאגר זיכרון לטווח קצר התגלה כבעייתי. מסתבר כי זכירת פריטים אחרונים בצורה יוצאת דופן הנה תכונה כללית של מערכת הזיכרון. דוגמאות לכך אפשר למצוא בחיי היום-יום שבהן נזכרות התרחשויות שאירעו סמוך לזמן המבחן טוב יותר מהתרחשויות מוקדמות מהן. עפ"י עיקרון הפשטות אין סיבה להציע שני מנגנוני זיכרון שונים כאשר בשני סוגי הזיכרון קיים אפקט המובחנות. במטלת ההסחה המתמשכת (מטלת הסחה בין כל פריט לפריט) מתקבל אפקט אחרונות, אף על פי ששליפת הפריטים מתרחשת לאחר מטלת הסחה ארוכה. לפיכך נראה כי אפקט האחרונות הינו תוצר של מובחנות הפריטים האחרונים ואינו יכול להעיד על קיומו של מאגר לטווח קצר.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: