הפרעת אישיות סכיזואידית – סיכום

הפרעת אישיות סכיזואידית מתבטאת יחסים חברתיים פגומים, אי יכולת ואי רצון ליצור התקשרויות עם אחרים. מאבדים עניין בפעילויות שונות ומתבודדים. לא מסוגלים להביע רגשות ונחשבים למרוחקים בגלל זה.

הפרעת אישיות סכיזואידית ניכרת בתבנית נרחבת של ניתוק (דיטצ'מנט) מיחסים חברתיים וטווח מוגבל של ביטויי רגשות במצבים בין אישיים. ההפרעה מופיעה בבגרות המוקדמת וכוללת לפחות 4 מהקריטריונים הבאים:

  • אין רצון או יכולת ליהנות מקשרים קרובים כולל להיות חלק ממשפחה.
  • כמעט תמיד בוחרים בפעילויות הנעשות ביחידות.
  • עניין מועט בחוויות מיניות עם אדם אחר.
  • מעט מאוד פעולות, אם בכלל, גורמות הנאה.
  • העדר חברים קרובים או יחסי אמון שאינם עם בן משפחה מקרבה ראשונה.
  • אדישות גלויה לעין כלפי שבחים כמו גם ביקורת.
  • מראה קור רגשי, ניתוק ורגשיות שטוחה.

B לא מתרחש באופן בלעדי במהלך סכיזופרניה, הפרעה במצב הרוח עם מאפיינים פסיכוטיים, הפרעה פסיכוטית אחרת או הפרעה התפתחותית נרחבת וזה לא בגלל השפעות פיזיולוגיות ישירות של תנאים רפואיים כלליים.

* אם הקריטריונים מתאימים קודם לסכיזופרניה, יש להוסיף "הפרעת אישיות סכיזואידית (פרמורבידית)".

חזרה אל: מבוא לפסיכופתולוגיה \ הפרעות אישיות

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: