מונחים בפסיכולוגיה פיזיולוגית: סינפסה מעוררת וסינפסה מעכבת

מונחים בפסיכולוגיה פיזיולוגית: סינפסה מעוררת וסינפסה מעכבת

הגדרה: 

סינפסה מעוררת – כדי שהתא הבתר סינפטי יופעל ויעביר דחף עצבי צריך קישורו של הנוירוטרנסמיטר לקולטנים ליצור שינוי חשמלי בעוצמה שמעל רמת סף מסוימת. סינפסה שבה קישור הטרנסמיטר נוטה לסייע לעוצמת השינוי להגיע לרמת סף זו, שבה יכול להיווצר דחף חשמלי בתא הבתר סינפטי, נקראת סינפסה מעוררת.

סינפסה מעכבת- קשירת הטרנסמיטר לקולטנים גורמת להרחקת התא מאותה רמת סף ערור, שהיא תנאי להעברת הדחף העצבי. כך הקישור בסינפסות מבטל את הדחף החשמלי בתא הבתר סינפטי.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: