מונחים בפסיכולוגיה: תיאוריית מדרג הצרכים (מאסלו)

הגדרה:  תיאוריית מדרג הצרכים –  עפ"י מאסלו שהיה הומניסט. לפי תאוריה זאת האדם ניחן לא רק בצורכי קיום בסיסיים אלא גם בצרכים רוחניים ששניהם אינסטינקטיביים, המהווים חלק בלתי נפרד מישותו. הטבע האנושי הוא הוליסטי, כלומר יש לראותו במכלול, כשלמות אחת. מאסלו הגיע למסקנה שכל אדם נולד עם צרכים מספר המכוונים אותו לצמיחה, להתפתחות ולמימוש עצמי. הוא בנה מדרג של צרכים, מעין פירמידת מוטיבציות המבחינה בין קבוצות של צרכים, חלקם פיזיולוגים וחלקם פסיכולוגיים. שניהם הם צרכים אמיתיים. אי סיפוקם של צרכים משני הסוגים יביא לתוצאות שליליות. חסך שלהם עלול להפוך את האדם לייצור חולני או לדכא את תהליך צמיחתו כאדם.  מאסלו סידר את הצרכים הללו במעין מדרג, החל מן הצרכים היותר בסיסיים, המצויים בתחתית המדרג ועד לצרכים הגבוהים יותר. ככל שצורך נמוך יותר, כך הוא מתפתח מוקדם יותר. הצרכים הפיזיולוגים הם הדחוקים ביותר, אחריהם צורכי הביטחון, אח"כ צורכי האהבה וההשתייכות. הצרכים הבאים הם צרכים קוגניטיביים, אסטתיים והצורך הנעלה ביותר להגשמה עצמית, שהוא הצורך למצות את הפוטנציאל היצירתי והיצרני ולפתח את הכוחות הגנוזים באדם. מאסלו שם את הדגש על הצרכים הפסיכולוגיים הגבוהים. הוא נתן להם מעמד אוטונומי, אלה הם צרכים עצמאיים, בעלי מקורות אנרגיה משל עצמם. אלו הם מניעים רבי עצמה, העשויים להדריך ולכוון התנהגויות. קיימת תלות בין הצרכים השונים. סיפוק קבוצת צרכים בסיסיים הוא תנאי הכרחי ליכולת להתמסר להשגת מטרות גבוהות.

לסיכום מורחב ראה:

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

עוד דברים קשורים:

ויקטור פרנקל והחיפוש אחר משמעות החיים

סודות המוטיבציה: מה גורם לנו לעבוד (ומה לא)? – מחקר

קשרי הון-סגנון: הביטוס והון תרבותי

כיצד הסגנון שלנו משפיע על המעמד החברתי שלנו ועל סיכויי ההצלחה שלנו בחיים? על הקשר בין מושג ההון התרבותי ו"הביטוס" אצל בורדייה

עוד דברים מעניינים: