מונחים בפסיכולוגיה: מושג (חשיבה)

מונחים בפסיכולוגיה: מושג (חשיבה)

הגדרה:  

מושג – המונח מושג מתייחס באופן גס למאפיינים המשותפים שעל פיהם סווגו פרטים בתוך קטגוריה מסויימת. מושג הוא דבר שאינו קיים במציאות, במציאות קיימים פרטים בודדים הנכנסים כולם לקטגוריה אחת בגלל דמיון מסויים שקיים בניהם. הפריטים האלה מכונים מקרים או דוגמאות של המושג, והם נוצרים בעקבות הפשטה שהמוח עושה למידע הרב שמגיע אליו. הסיווג לקטגוריות, הפישוט, מאפשר לנו להתייחס לכל הפריטים הדומים כאותו הפריט, הוא מאפשר לנו נגישות למידע רב תוך השקעת מאמץ קטן ביותר. לשם רכישת מושגים נדרשות שתי מיומנויות חשיבה בסיסיות – הבחנה והכללה ושתיהן כרוכות זו בזו. משום שהמושגים מושתתים על הכללה ועל הבחנה הם נושאים עמם כמות רבה של מידע. הם מספקים לנו מידע על מה שהאובייקט הינו ומה שהאובייקט איננו. ההמשגה מאפשרת לנו לתמצת ידע רב ולנצל אותו במצבים חדשים. המושגים יוצרים סדר בעולם, הם מסייעים לנו להתייחס אל גירויים שונים כאל שווים ואל גירויים דומים כאל שונים. כמו כן, המושגים מפשטים את התקשורת שבין בני האדם. קיימת הסכמה לגבי המושגים בשפה ובתרבויות.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: