מונחים בפסיכולוגיה: אסכולת וירצבורג

מונחים בפסיכולוגיה: אסכולת וירצבורג

הגדרה: 

אסכולת וירצבורג – בסוף המאה ה- 20 קמה בוירצבורג שבגרמינה קבוצת פסיכולוגים אשר ערערה על הנחות הסטרוקטורליזם. הם טענו שהאינטרוספקציה מאפשרת חקירה ישירה של תהליכי גישה ביהייביוריסטית לתהליך החשיבה– הביהייביוריסטים טענו כי את תהליך החשיבה עצמו אי אפשר לחקור ישירות מאחר שהוא סמוי. המושא הלגיטימי של המחקר הוא אך ורק ההתנהגות הגלויה הניתנת לכימות ומדידה. כלומר, על הפסיכולוגיה להסתפק בחקר התופעות הניתנות לתצפית ישירה. את ההתנהגויות תיארו הביהייביוריסטים במונחים של גירוי ותגובה. הרעיון היה לאתר את גילוייה ההתנהגותיים של החשיבה במקום כלשהו בגוף, שהרי אם החשיבה היא פעולה התנהגותית ולא אירוע נפשי עליה לבוא לידי ביטוי במקום כלשהו בגוף האדם. שתי גישות עיקריות היו לכך- הגישה הפריפריאלית והגישה המרכזית.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים:

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו