מונחים בפסיכולוגיה: אבנורמליות -הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה: אבנורמליות

הגדרה: אבנורמליות – החולה במחלת הנפש נקרא אבנורמלי, כלומר, לא נורמלי, סוטה מהנורמה. אין דרך אחת להגדיר אבנורמליות ואין דרך אחת לזהותה.  אין אפשרות להגדיר אבנורמליות נפשית באמצעות תכונות שיחולו על כל התופעות הנכללות בקטגוריה הזאת. אין גם תכונה אחת שמבדילה בין אדם נורמלי לאדם אבנורמלי. מכיוון שלא ניתן להגדיר אבנורמליות באופן מדוייק מסתפקים החוקרים בציון קווי הדמיון המשותפים לתופעות הנכללות בקטגוריה זאת. כלומר, בדמיון משפחתי. דמיון משפחתי, כוונתו, דמיון בין תופעות. משפחת ההפרעות הנפשיות מאופיינת ע"י כמה מרכיבים כאשר מספר המרכיבים, עוצמתם והרכבם משתנים מהפרעה להפרעה המרכיבים הם: סבל, התנהגות בלתי סתגלנית, התנהגות לא רציונלית ולא מובנת, התנהגות חסרת שליטה ובלתי ניתנת לניבוי, התנהגות בלתי מקובלת ויוצאת דופן, אי נוחות מצד הצופה, הפרת אמות מידה ואידיאלים מוסריים.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: