מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל הגן

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל הגן

להלן תמצאו רשימת מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית העוסקים בהתפתחות מבחינה חברתית ומבחינה רגשית בשלב גיל הגן. למונחים נוספים בפסיכולוגיה התפתחותית ראו מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית.

יוזמה- המונח ששימש את אריק אריקסון לציון תחושת התכליתיות והיעילות של הילד.

יעילות עצמית- תחושתו של הילד שהוא יכול לעשות דברים ביעילות בכוחות עצמו.

תלות אינסטרומנטלית- הצורך הנורמלי של ילד במבוגרים לפתרון בעיות מורכבות או לביצוע מטלות קשות.

תלות רגשית- סוג של תלות יתר שבה הילד זקוק לחיזוק ולתשומת לב תמידיים ממבוגרים כדי לתפקד.

קביעות העצמי- התחושה שהעצמי ממשיך להתקיים על אף שיבושים זמניים ביחסים.

הערכה עצמית- ראיית העצמי כטוב, ככשיר וכנוח להתחבב.

התנהגות טיפוסית למין- פעולות התואמות ציפיות תרבותיות באשר למה שיאה לבנים או לבנות.

מושג תפקיד המין- ידיעת הסטריאוטיפים התרבותיים הנוגעים לזכרים ולנקבות.

קביעות המין- ההבנה שהמין הוא קבוע עך אף שינויים בגיל, בלבוש או בתסרוקת, או בהתנהגות.

התיאוריה של סכמת המין- התיאוריה שלפיה מושג המין של הילד מעוצב גם על ידי יכולותיו החדשות ליצור הפשטות ולנסח לעצמו חוקים כלליים בדבר טיבם של זכר ונקבה, וגם על ידי חיזוק ישיר וחיקוי חברתי.

כשירות חברתית- יכולתו של ילד להתעסק עם בני גילו ולהגיב אליהם ברגשות חיוביים, לעורר בהם עניין ולזכות בהערכתם, להנהיג ולהיות מונהג כאחד, ולקיים עם בני קבוצת השווים פעילות גומלין בתורות.

סוציומטריהטכניקת מחקר שבה ההערכות שמעריכים הילדים זה את זה משמשות לקביעת הפופולריות שלהם.

ויסות רגשי- היכולות לשלוט בהבעת רגשות ולכוונה, לקיים התנהגות מאורגנת במצבים של רגשות חזקים ולהיות מונחים ע"י התנסויות רגשיות.

דחיית סיפוק- היכולת לוותר על גמול מיידי, על אף הרצון העז בו, כדי לזכות בגמול מוצלח יותר במועד מאוחר יותר.

גמישות האגו- יכולתו של אדם לשנות את מידת האיפוק שלו בהסתגלותו לנסיבות המשתנות.

הפנמה- שילוב של תקנים (בצורת עמדות, ערכים ואמונות) בתוך העצמי.

תוקפנותפעולות שליליות וכוחניות המופנות כלפי בני האדם או כלפי רכושם.

התנהגות פרו-חברתית- פעולת ההפניה של רגשות חיוביים והתנהגויות חיוביות כלפי אדם אחר.

תוקפנות אינסטרומנטלית- השימוש בתוקפנות כאמצעי להשיג דבר מה.

תוקפנות עוינת- תוקפנות שמטרתה הבלעדית היא פגיעה באדם אחר.

אמפתיה- היכולת להתנסות ברגשותיו של אדם אחר.

אלטרואיזםפעולה לא-אנוכית שנועדה לעזור לאדם אחר.

הורות סמכותית- המונח שטבעה דיאנה באומרינד לציון סגנון הורות שבו ההורים מטפחים, נענים ותומכים, ועם זאת מציבים לילדיהם גבולות ברורים.

הורות מתירנית- המונח שטבעה באומרינד לציון סגנון הורות שבו ההורים אינם מציבים לילדיהם גבולות ברורים או אינם דורשים מהם התנהגות בשלה במידה הנאותה.

הורות סמכותנית- המונח שטבעה באומרינד לציון סגנון הורות שבו ההורים אינם נענים למשאלות ילדיהם, אינם גמישים וקשוחים בשליטה על התנהגותם.

הזדהות- לפי התיאוריה הפסיכואנליטית, התהליך שבו חותרים ילדים להיות כמו הוריהם, לא רק בפעולותיהם אלא גם במחשבותיהם ובהרגשותיהם.

 

ראה גם:

סיכומים על ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל הגן

 רשימת מושגים בפסיכולוגיה

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית על פי פרקים:

פרק 1- טבעה של ההתפתחות

פרק 2- ההקשרים של ההתפתחות

פרק 3- התורשה וההתפתחות הקדם-לידתית

פרק 4- הסתגלויות ראשונות

פרק 5- ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק

פרק 6- ההתפתחות החברתית והרגשית של התינוק

פרק 7- השפה והחשיבה בגיל הרך

פרק 8- ההתפתחות החברתית והרגשית של הפעוט

פרק 9- ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל הגן

פרק 10- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל הגן

פרק 11- ההתפתחות הקוגניטיבית בתקופת הילדות

פרק 12- ההתפתחות החברתית והרגשית בתקופת הילדות

פרק 13- ההתפתחות הגופנית והקוגניטיבית בגיל ההתבגרות

פרק 14- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל ההתבגרות

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

בודהה על משמעות הסבל והאושר

האם הרצון שלו באושר הוא המקור לכל הסבל שלנו? רעיון הסבל עומד ביסוד תורת הבודהיזם ובבסיס הדרך להשתחרר ממנו שהציע בודהה

אמנות האהבה של אריך פרום

האם אהבה היא לא רגש אלא בכלל מיומנות שאפשר לרכוש וצריך לתרגל? ספר המופת "אמנות האהבה" של אריך פרום מסביר איך לאהוב אחרים ואת עצמנו.

עוד דברים מעניינים: