מונחים בפסיכולוגיה : שיטת הייעוץ הלא מכוון ושיטת הטיפול הממוקד בלקוח – רוג'רס

מונחים בפסיכולוגיה : שיטת הייעוץ הלא מכוון ושיטת הטיפול הממוקד בלקוח -רוג'רס

הגדרה: שיטת הייעוץ הלא מכוון ושיטת הטיפול הממוקד בלקוח – עפ"י קרל רוג'רס.  כשדיבר רוג'רס על ייעוץ במקום טיפול או על לקוח במקום פציינט הוא ביקש להביע בכך את הכרתו בזכותם של הפסיכולוגים לטפל טיפול נפשי, תוך הדגשת העובדה שאין מדובר באנשים חולים אלא בהושטת עזרה לאנשים בריאים כדי שיוכלו למצות טוב יותר את חייהם. רוג'רס האמין בטבע האנושי. האדם לדעתו נוטה מטבעו לגדול ולממש את עצמו, וקונפליקט פנימי או קונפליקט בינו לבין החברה הוא בלתי נמנע. הפרעות הנפש הן היוצאות מן הכלל וגם עליהן אפשר להתגבר בזכות הדחף הפנימי לגדול ולהתפתח. נטייה מולדת זאת למימוש היכולות היא גרעין האישיות והיא כוללת בתוכה את כל שאר הצרכים של האדם, לרבות הצרכים הפיזיולוגים. רוג'רס שם דגש על הרקע החברתי של הפרט. לפיו, המציאות של כל אדם היא סובייקטיבית ואיננה חופפת תמיד את המציאות האובייקטיבית. הוא מייחס חשיבות רבה לעולם החוויות של האדם ובמיוחד לעצמי ההולך ומתבדל במרוצת ההתפתחות. הנטייה למימוש עצמי ולגדילה מותנית ביחס הסביבה, בעיקר ביחסה של האם אל הילד בשנותיו הראשונות. כדי להתפתח זקוק הילד ליחס חיובי בהעדר יחס כזה הילד מרגיש שאימו אינה מקבלת אותו בשלמות. יחס חיובי מותנה- הילד לומד שהחיבה והחום של הוריו מותנים בהתנהגותו והדבר משפיע על יחסו לעצמו. יחס זה מונע מהתנהגויות שונות לבוא לידי ביטוי. התנהגויות אלה נכחדות, וחלק מהחוויות ומהתפיסות נעשה זר למושג העצמי של הפרט ומעורר בו חרדה. יחס חיובי בלתי מותנה- רוג'רס אינו ניגש לטיפול עם הנחות תיאורטיות מוקדמות מלבד ההנחה בערכו וביכולתו של הלקוח. הוא משתדל לתת לו יחס חיובי בלתי מותנה, ללא ביקורת, הכוונה או עיצה. שיקוף- המטפל חוזר על התכנים שהעלה הלקוח במילים אחרות. בדרך זאת המטפל מסייע ללקוח לחדד את רגשותיו וגם מראה לו שהוא מקבל ומבין אותם.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

אמנות האהבה של אריך פרום

האם אהבה היא לא רגש אלא בכלל מיומנות שאפשר לרכוש וצריך לתרגל? ספר המופת "אמנות האהבה" של אריך פרום מסביר איך לאהוב אחרים ואת עצמנו.

עוד דברים מעניינים: