מונחים בפסיכולוגיה פיזיולוגית: מערכת השער לבקרת כאב

מונחים בפסיכולוגיה פיזיולוגית: מערכת השער לבקרת כאב

הגדרה: מערכת השער לבקרת כאב – ב- 1965 שיערו שיש במוח השדרה מנגנון עצמאי ובלתי תלוי במוח הגולגולת שמסוגל לגרום לשכוך תחושות כאב הבאות ממערכת העצבים. השערה זאת זכתה לכינוי מערכת השער לבקרת הכאב. תחושת הכאב מתעוררת באמצעות הפעלתם של קולטנים הממוקמים על גבי העור. קולטנים אלה הם קצוות היקפיים של נוירוני החישה המכונים אופרנטים ראשוניים. הם מעבירים את המידע על הכאב מהעור אל מוח השדרה. במוח השדרה מקיימים האופרנטיים הראשוניים סינפסה עם נוירונים שניוניים. הנוירונים השניוניים אחראים  להעברת המידע לכל אורכו של מוח השדרה, עד למוח הגולגולת המאפשר לנו חוויה מודעת של כאב. לפי ההשערה, במוח השדרה מצויים גם אינטר נוירונים המסוגלים לעכב את פעולתם של הנוירונים השניוניים. כאשר מעוררים אינטר נוירון כזה לפעולה, הוא מונע מהנוירון השניוני להעביר את המידע על תחושת הכאב אל המוח. כלומר, האינטרנוירון סוגר את השער שאפשר קודם העברת תחושת הכאב. ישנם שני סוגים של הפעלה עצבית העשויים, עפ"י ההשערה, לסוגר את שער הכאב. סוג אחד מדגים את פעילותו העצמאית של מוח השדרה, הוא הפעלה של האופרנטים הראשוניים באמצעות גירויי תחושה שאינם גירויי כאב. סוג שני הוא הפעלתם של מסלולים עצביים היורדים ממוח הגולגולת אל מוח השדרה. מוח הגולגולת מסוגל לשלוח מסרים עצביים החוסמים העברת מידע שהגיע אליו קודם מאזורים אחרים של מערכת העצבים.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: