מונחים בפסיכולוגיה: גישה ביהייביוריסטית לרכישת מושגים – תיאורית ההמשכיות

מונחים בפסיכולוגיה: גישה ביהייביוריסטית לרכישת מושגים – תיאורית ההמשכיות

הגדרה:  

גישה ביהייביוריסטית לרכישת מושגים – תיאורית ההמשכיות. הביהייביוריסטים העדיפו לחקור תופעות פסיכולוגיות ורכישת מושגים בתנאים מבוקרים של ניסוי מעבדתי. הם האמינו כי רק בתנאי מחקר כאלה ניתן יהיה להגיע לניסוח חוקים מדעיים מדוייקים לגבי התופעה. כדי להבטיח את מירב הבקרה בחקר רכישת המושגים, השתמשו הביההיביוריסטים בעיקר במושגים מוגדרים היטב או במושגים שהגדירו באופן מיוחד לצורך מחקריהם. המושג לפי אסכולה זאת מוגדר באמצעות קבוצת אפיונים או תכונות וחוקים המקשרים בניהם. בין שני אפיונים אלה מקשר חוק הקוניונקציה, שבשפה מצויים ע"י ו' החיבור, כלומר כדי שמשהו יכלל במושג מסויים עליו להיות גם…. וגם…. חוק מקשר אחר הוא חוק הדיסיונקציה, והוא מצוי בשפה בביטויי "או". התכונות או האפיונים המגדירים מושג שייכים כל אחד לממד אחר. לכל מימד יכולים להיות כמה ערכים אפשריים שהם תכונות שונות שבעזרתן מוגדר המושג. על פי הביהייביוריסטים מושגים נבדלים זה מזה במידת המורכבות שלהם. יש מושגים המוגדרים באמצעות תכונות רבות ויש המוגדרים באמצעות תכונות מעטות, הכל בהתאם למספר המימדים הרלבנטיים. לפי גישה זאת, בין אם המושג הוא מורכב או פשוט הגבולות שבין המימדים הרלבנטיים והלא רלבנטיים ברורים ובהינתן לנו מקרה חדש נוכל לקבוע עקרונית בוודאות אם הוא שייך למושג. כל הגירויים הכלולים במושג הם בעלי אפיונים משותפים שהם הכרחיים ומספיקים להגדרת מושג. הגדרה זאת של מושג אפשרה יצירת מושגים מלאכותיים לצורכי מחקר וכך יכלו החוקרים להגיע לבקרה מירבית לגבי הידע המושגי הקודם של הנבדקים, מורכבות המושגים ומשתנים אחרים. ביסוד הגישה הביהייביוריסטית לחקר רכישת המושגים עמדו עיקרון האסוציאציה ועקרון מדרג משפחת ההרגליפ. בעזרת אסוציאציה מגלה האדם את המאפיין המשותף לקבוצת גירויים ודוחה את המאפיינים המשותפים וכך רוכש מושגים. האפיון הרלבנטי להגדרת מושג מופיע בכל הגירויים, ולכן הקשר שבינו לבין המושג הולך ומתחזק. אפיונים אחרים לא רלבנטים מופיעים באופן לא עקבי בגירויים, לכן האסוציאציה עמם נחלשת בהדרגה והאדם לומד להתעלם מהם.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

למה הבכורה חשובה כל כך בתורה?

למה ספר בראשית וכל התנ"ך מלאים במאבקים בין אחים על הבכורה? רעיון אחד מציע כי זה קשור ביחסים של היהדות הקדומה עם סביבתה

בודהה על משמעות הסבל והאושר

האם הרצון שלו באושר הוא המקור לכל הסבל שלנו? רעיון הסבל עומד ביסוד תורת הבודהיזם ובבסיס הדרך להשתחרר ממנו שהציע בודהה

עוד דברים מעניינים:

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את מה שאדם אחר מרגיש, שונה