מונחים בפסיכולוגיה: מבחן אישיות -הגדרה

הגדרה: מבחן אישיות – מבחני אישיות בודקים הבטים רגשיים והנעתיים של התנהגות כגון הסתגלות, יחסים בינאישיים, עמדות וכו'. במבחנים אלה לא נבדקת הצלחתו של אדם אלא אופן התייחסותו לשאלות ודרכי התמודדותו עמן, ולכן אין לפריטים במבחני אישיות תשובות נכונות או לא נכונות. מטרת מבחן האישיות היא למדוד את ההבדלים בהתפתחותם ובתפקודם של בני אדם, ולעמוד על הייחודי שבאדם, על המבדיל בינו לבין אדן אחר ולעיתים לאפשר בכך ניבוי או הסבר להתנהגותו. כל אדם במובנים מסויימים הוא כמו כל בני האדם, הוא כמו חלק מבני האדם והוא שונה מכל בני האדם.  אחד ההבדלים בין מבחני האישיות השונים הוא בתפיסה התאורטית או במקור התאורטי העומד מאחוריהם. מאפיין נוסף המבדיל בין המבחנים השונים הוא מטרתם. יש מבחנים המתמקדים בבדיקת תעונות בודדות ולעומתם קיימים מבחנים שבאופן מובהק בודקים את האישיות בכללותה. הבדל נוסף הוא במידת האובייקטיביות שלהם. מבחן הוא אובייקטיבי אם כל צופה או מעריך של ביצוע במבחן מגיע בדיוק לאותו סיכום. ניתן לאמוד את מידת האובייקטיביות של מבחן ע"י השוואת ציונים סופיים שנתנו עריכים שונים באופן בלתי תלוי זה בזה. ככל שהמבחן סובייקטיבי יותר כן קטנה ההסכמה בין המעריכים.

למאמר מורחב אודות מבחני אישיות

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

עוד דברים מעניינים: