כל הסיכומים בהיסטוריה

לפניכם רשימת כל הסיכומים מתוכנית הלימודים לבגרות בהיסטוריה כאן באתר.

ממדינת מקדש לעם הספר

פרק ראשון: יהודה בתקופה הפרסית

א. גלות בבל, הצהרת כורש ושיבת ציון

היהודים בגלות בבל: מעמדם והשקפותיהם הדתיות.
מדיניותו של כורש כלפי העמים באימפריה הפרסית.
הצהרת כורש: תוכנה ומהימנותה, הסיבות למתן ההצהרה והשפעתה.
גלי העלייה הראשונים מבבל: המניעים של העולים ומנהיגיהם.

ב. בניית בית המקדש השני

בניית בית המקדש והגורמים שעיכבו את תהליך הבנייה.
השומרונים: הסברים למוצאם, ראשית הסכסוך בינם ובין שבי ציון.
בית המקדש כמרכז החיים היהודיים: מרכז דתי, כלכלי וחברתי.

ג. עזרא ונחמיה

עזרא הסופר: מעמדו, סמכויותיו ופעולותיו לגיבוש שבי ציון, קשייו והישגיו.
נחמיה: מעמדו, סמכויותיו ופעולותיו, קשייו והישגיו.
המחלוקת בשאלת הזהות היהודית: הגישה הבדלנית מול הגישה האוניברסלית.
המבנה החברתי והמוסדות: הכהונה כמעמד מוביל, האצולה, 'הזקנים', אסֵ פת העם, המועצה.

פרק שני: מאפייני ההלניזם

רקע לעליית התרבות ההלניסטית

פרק שלישי: המפגש בין החברה ביהודה ובין ההלניזם

תהליך ההתיוונות ביהודה וסיבותיו

השפעת ההלניזם על היהדות

גזרות אנטיוכוס

המאבק בין המתיוונים למתנגדיהם ביהודה

הכהונה הגדולה ויאסון, הכהן הגדול

מרד החשמונאים

הישגי מרד החשמונאים

הויכוח בשאלת המשך הלחימה

פרק רביעי: ממדינה חשמונאית עצמאית לכיבוש רומי וחורבן בית המקדש

ציוני דרך עיקריים בבניית מדינת החשמונאים וביסוסה

הכתות הדתיות בימי בית שני: צדוקים, פרושים, איסיים

דפוסי השלטון הרומאי בארץ ישראל

המרד הגדול ברומאים – סיבות ותוצאות

מצדה – השלב האחרון במרד נגד הרומאים

פרק חמישי: בין ייאוש לבנייה: מירושלים ליבנה

א. רבן יוחנן בן זכאי והקמת המרכז ביבנה

המשבר שנוצר בחברה היהודית עקב חורבן בית המקדש השני

בניית המרכז ביבנה ועיצוב החיים היהודים ללא המקדש

ב. מרד התפוצות (חסר)

ג. מרד בר-כוכבא

ההסברים למרד בר-כוכבא

היקף מרד בר-כוכבא ואירועים מרכזיים

דמותו של בר-כוכבא

ערים וקהילות – חברה ותרבות בימי הביניים

א. תמורות במאפייני העיר (חסר)

ב. התפתחות הערים בעולם המוסלמי והעיר המוסלמית

המעמד המשפטי של היהודים בעיר המוסלמית

מוסדות ההנהגה היהודית באימפריה המוסלמית

ג. העיר באירופה הנוצרית והקהילה היהודית בה

העיר באירופה הנוצרית בימי הביניים

המבנה החברתי בעיר הנוצרית בימי הביניים

העיר הנוצרית בימי הביניים כמרכז כלכלי

העיר הנוצרית בימי הביניים כמרכז חינוכי

הקהילה היהודית בעיר הנוצרית

המעמד המשפטי של היהודים בעיר הנוצרית

מאפייני ההנהגה של הקהילה היהודית בעיר הנוצרית

ערים מדגימות

בגדד כדוגמה לעיר מוסלמית בימי הביניים

חיי היום יום בבגדד

בגדד כמרכז כלכלי

ניהול העיר בגדד

בגדד כמרכז תרבותי של העולם המוסלמי

הקהילה היהודית בבגדד של ימי הביניים

דמותו של רבי סעדיה גאון (רס"ג)

יחסי יהודים-מוסלמים בבגדד

הלאומיות בישראל ובעמים ראשית הדרך עד 1920

חלק א: מאפייני תופעת הלאומיות המודרנית והתנועות הלאומיות במאה ה-19

תופעת הלאומיות

הלאומיות המודרנית כתופעה חברתית, תרבותית ופוליטית.

מאפייני התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-19

גורמים לצמיחתן ולגיבושן של התנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19

תהליכים ואירועים  בעליית הלאומיות

שלבים בגיבושה של תנועה לאומית.

הלאומיות המודרנית

דפוסי הגשמה של תנועות לאומיות באירופה במאה ה-19

 גרמניה, איטליה ויוון כדוגמאות למאבק לאומי.

חלק ב: התנועה הלאומית היהודית המודרנית ומאפייניה העיקריים

גורמים לצמיחתה ולהתארגנותה של התנועה הציונית כתנועה הלאומית של העם היהודי.

פועלו של בנימין זאב הרצל לבניית התנועה הציונית ולארגונה.

הקונגרס הציוני הראשון בבאזל

תוכנית באזל

מוסדות התנועה הציונית

הפעילות המדינית של הרצל ופעילותו הדיפלומטית של הרצל מול גרמניהטורקיה ובריטניה

תוכנית אוגנדה

חלק ג: דפוסי הפעילות של התנועה הציונית בגולה ובארץ ישראל .

פעילות התנועה הציונית באירופה ובצפון אפריקה ובארץ ישראל.

התנועה הציונית

 החייאת השפה העברית

עבודת ההווה

עיצוב דמות החברה בארץ ישראל.

הסיבות לעלייה הראשונה והשנייה

צורות התיישבות חדשות

מסגרות חברתיות ובטחוניות שהוקמו בארץ עד מלחמת העולם הראשונה

המפלגות הראשונות בישוב 

ארגון השומר.

אישים וארגונים המסייעים לבנין הבית הלאומי

חלק ד: התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ-ישראל בזמן מלחמת העולם הראשונה

עמדת מנהיגי התנועה הציונית כלפי הצדדים הלוחמים בזמן מלחמת העולם הראשונה

מדיניות השלטון העות'מאני כלפי היישוב היהודי בארץ ישראל

הצהרת בלפור

תוכנה של הצהרת בלפור והקשיים בניסוחה ,

משמעותה של הצהרת בלפור,

האינטרסים של בריטניה במתן הצהרת בלפור 

יחסם של הערבים אל הצהרת בלפור.

חלק ה: השוואה בין התנועה הציונית בראשית דרכה ובין תנועות לאומיות של עמים אחרים באירופה, במאה ה-19. נקודות דמיון ושוני.

הדומה והשונה בין התנועה הלאומית ויהודית לבין תנועות לאומיות באירופה

השוואה בין התנועה הציונית בראשית דרכה ובין תנועות לאומיות של עמים אחרים באירופה.

נאציזם, אנטישמיות מלחמת העולם והשואה

מיעוטים באירופה בין שתי מלחמות עולם – בבנייה

התפרקות האימפריות הרב־לאומיות והקמת מדינות לאומיות חדשות באירופה

המשטר הטוטליטרי

חלק ראשון: גרמניה הנאצית 1933-1939

עקרונות האידיאולוגיה הנאצית הכוללים את העקרונות הבאים: תורת הגזע, אנטישמיות, מרחב מחייהעקרון המנהיג, עליונות המדינה ושלילת הדמוקרטיה והסוציאליזם.

הגורמים והנסיבות לעליית היטלר והנאצים לשלטון

המשבר הכלכלי של 1929

המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם ודיקטטורה

מדיניות גרמניה הנאצית כלפי יהודי גרמניה 1933-1939

חוקי נירנברג

דרכי התמודדות של היהודים.

שנת 1938 כשנת מפנה והקצנה בגרמניה

ליל הבדולח

סיפוח אוסטריה.

חלק שני: ראשית מלחמת העולם השנייה עד מבצע ברברוסה והמדיניות כלפי היהודים באזורי הכיבוש

מלחמת העולם השנייה עד יוני 1941

מהלך של מלחמת העולם השנייה עד 1941.

נצחונות הבזק של גרמניה בראשית מלחמת העולם השנייה.

פלישת גרמניה לפולין וכיבושה.

כיבוש צרפת על ידי גרמניה.

הסברים להצלחות הגרמנים בשלבים הראשונים.

הקרב על בריטניה

'הסדר החדש’ באירופה

הסדר החדש

מטרות הסדר החדש בגרמניה והדרכים להגשמת

יהודי פולין

היהודים בפולין בימי הכיבוש הנאצי עד לתחילת ביצוע הפיתרון הסופי

המדיניות כלפי יהודי פולין

המדיניות כלפי היהודים בפולין עד לריכוזם בגטאות

הקמת הגטאות

החיים של היהודים בגטו:תנאי החיים של היהודים בגטו (הצפיפות, הרעב ומקורות התעסוקה)

דרכי ההתמודדות של היהודים בגטאות.

פרק שלישי: המלחמה העולמית והפתרון הסופי 1941-1945

הרחבת המלחמה לחזיתות נוספות והקשר בין תחילת ההרג ההמוני למלחמה בברה”מ

מבצע ברברוסה ופלישת גרמניה לברה"מ כנקודת מפנה במהלך מלחמת העולם השנייה.

הקשר בין מבצע ברברוסה לתחילת השמדת היהודים

תקיפת פרל הארבור– התקיפה של היפנים את בסיס ארה"ב: תוצאות, השפעות המתקפה והשלכותיה –הצטרפותה של ארה”ב למלחמת העולם השנייה .

השלבים בביצוע הפתרון הסופי

השלבים בביצוע הפתרון הסופי

השלב הראשון של הפתרון הסופי: בורות הירי.

הקמת מחנה ההשמדה חלמנו.

ועידת ואנזה

מבצע ריינהארד

הקמת מתקני ההשמדה ההמוניים במחנות מיידנק ואושוויץ.

צעדות המוות בסיומה של מלחמת העולם השנייה.   

                         

דילמות ודרכי התמודדות של היודנראטים בגטאות במזרח אירופה בזמן ביצוע ‘הפתרון הסופי’

היודנראטים בגטאות.

הדילמות העיקריות של היודנראטים

דרכי הלחימה של היהודים בזמן ביצוע הפתרון הסופי

הפרטיזנים היהודים 

המרד בגטאות, יחודו של מרד גטו ורשה

לוחמים יהודיים בצבאות בעלות הברית

יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש באירופה ליהודים בזמן ביצוע הפתרון הסופי

יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש באירופה ליהודים בזמן ביצוע "הפתרון הסופי".

חסידי אומות העולם

יהודי צפון אפריקה בימי הכיבוש הנאצי (בבנייה)

השמדת הצוענים באירופה

עמדות ממשלות העולם החופשי ביחס לשואה

יחס העולם הלא יהודי לשואה

עמדות ממשלות העולם בזמן השואה

עמדת ארצות הברית ובריטניה בשאלת הצלת היהודים

הכנסייה הקתולית והצלב האדום בזמן השואה

המִפנה במלחמת העולם השנייה והאצת ביצוע הפתרון הסופי

קרבות המפנה במלחמת העולם השנייה: מידווי, אל-עלמיין וסטלינגרד 

מבצע לפיד

הפלישה לנורמנדי

סיום המלחמה

סיום מלחמת העולם השנייה והטלת פצצת האטום

משפטי נירנברג

בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון

בניין הבית הלאומי בשנים 1920-1945 – תקופת המנדט הבריטי

תקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל

הציונות בימי המנדט הבריטי

בניין הבית הלאומי בשנות ה-20

מוסדות היישוב בתקופה המנדט

התיישבות בארץ ישראל בזמן המנדט הבריטי

יהודים ופלסטינים תחת שלטון המנדט

היישוב היהודי במלחמת העולם השנייה

המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות

עמדת בריטניה וארצות הברית בשאלת הפליטים וארץ ישראל

מאבק היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי: העפלההתיישבות / מאבק צבאי

גישות ומחלוקת במאבק מול הבריטים

תנועת המרי העברי ותגובת הבריטים למרד העברי

העברת שאלת ארץ ישראל לאו"ם יחד עם השפעת המלחמה הקרה על עמדת המעצמות בדיונים באו"ם בשאלת א"י

תוכנית החלוקה

מלחמת העצמאות

ההכרזה על הקמת מדינת ישראל

הקמת צה"ל ופירוק המחתרות

הסכמי שביתת הנשק

היווצרות בעיית הפליטים לאחר מלחמת העצמאות

מדינת ישראל במזרח התיכון

(בבנייה – סיכומים נוספים בקרוב)

מלחמת סיני (מבצע קדש)

מלחמת ששת הימים: הגורמים לפרוץ מלחמת ששת הימים ותוצאות המלחמה.

מלחמת יום הכיפורים: הגורמים למלחמה ותוצאות המלחמה

עלייה, קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל

עלייה בראשית מדינת ישראל

אירועי ואדי סאליב

העלייה מברית המועצות

עליית יהודי אתיופיה

מכור היתוך למדינה רב-תרבותית

עיצוב זיכרון השואה (משפט אייכמן)

יחסי ישראל ויהדות התפוצות

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את

13 ציטוטים על לאומיות

היא מניעה את העולם כבר הרבה זמן אך האם היא טובה לו? ציטוטים (ביקורתיים) על לאומיות ופטריוטיות

עוד דברים מעניינים: