סיכום בהיסטוריה: ייחודו של מרד גטו ורשה

סיכום בהיסטוריה: ייחודו של מרד גטו ורשה

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה

ייחודו של מרד גטו ורשה לעומת גטאות אחרים:

מרד גטו ורשה לא היה המרד היחיד בגטאות, וניסיונות למרידות נוספים נעשו גם בגטאות אחרים כמו גטו וילנה וגטו ביאליסטוק. יחד עם זאת מרד גטו ורשה היה ייחודי ויוצא דופן מיתר מעשי ההתנגדות שגילו היהודים בגטאות אחרים.

תחילה, יש לציין כי מרד גטו ורשה היה המרד העירוני הראשון שנעשה נגד הכיבוש הנאצי באירופה. הבדלים נוספים שהתקיימו בינו לבין מרידות בגטאות אחרים:

1)     למודים בגטו ורשה היתה תמיכה כמעט מכל תושבי הגטו – כמעט כל תושבי גטו ורשה ששרדו את האקציות, נרתמו לעזרת המחתרות שפעלו בגטו. בגטו ורשה היהודים ששרדו את האקציות, היו מודעים לכך שהרכבות מסיעות את היהודים למחנות השמדה, בעוד שבגטאות אחרים, חלק ניכר מן היהודים עדיין סבר כי הרכבות מסיעות אותם למחנות עבודה. הידיעה הזו, היא שהניע את יהודי גטו ורשה להצטרף אל המחתרות והמרד. גם ההצלחה של "מרד ינואר" סייעה למורדים לגייס תמיכה. המורדים גם נאבקו כנגד משתפי פעולה כדי לגייס תמיכה ולחסל התנגדות למרד.

2)      תושבי הגטו ערכו הכנות מקדימות לקראת המרד. בהנהגת המחתרות הם הקימו בונקרים ומקומות מסתור, בהם החביאו מים, מזון ותחמושת.

3)     גטו ורשה נערך קרוב לחודש ימים, והביא למספר אבדות גבוהה ביותר בצד הגרמני, בעוד המרד בגטאות אחרים נערך ימים ספורים בלבד. היה זה המרד הראשון שנערך בעיר כבושה כנגד הנאצים (לא רק של יהודים, אלא בכלל) וככזה הוא זכה לכבוד רב עוד בזמן המלחמה, בין המתנגדים לנאצים.

מי היה קונפוציוס

קונפוציוס: הנער היתום שהפך להיות הוגה הדעות שעיצב את פניה של סין עד ימינו. מבוא לחיים ותורת החיים של קונפוציוס

עוד דברים מעניינים: