המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות – סיכומים

חלק א: עמדת בריטניה וארצות הברית בשאלת העקורים וארץ ישראל

חלקם של יהודי ארצות הברית באחריות לעם היהודי ובשותפות במאבק להקמת המדינה

 • עליית כוחם של יהודי ארצות הברית בשנים שלאחר השואה (גורמים וביטויים).
 • דרכי הסיוע של יהודות ארצות הברית ופעולותיהם למען לשארית הפליטה.
 • סיוע ישיר ועקיף של יהודי ארצות הברית להקמת המדינה היהודית בארץ ישראל – סיוע ישיר ועקיף.

 

חלק ב: מאבק היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי 

המאבק הצבאי של היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי:

 • הקמת תנועת המרי העברי – גורמים להקמתה, דרכי פעולה עיקריים, מבצעים חשובים ועיקריים, נסיבות פירוקה של תנועת המרי.
 • עיקרי המחלוקת בין עמדת הישוב המאורגן ל”פורשים” ביחס למאבק בשלטונות המנדט הבריטי והיחסים בין המחתרות לאחר התפרקות תנועת המרי העברי: מאבק צמוד ומאבק רצוף 

העפלה – המאבק להבאת עולים לארץ כחלק מהמאבק להקמת המדינה

 • היקף התופעה של ההעפלה לפני קום המדינה ובמהלך מלחמת העולם השנייה
 • המאבק המתמשך להעלאת מעפילים ארצה למרות המדיניות המגבילה של הבריטים שנלחמו בתופעה. המאמצים הכרוכים בהבאת האוניות
 • ליווי המעפילים שנתפסו על ידי הבריטים למחנות או בחזרה לאירופה (פרשת אקסודוס).
 • הניסיון לפגוע בתחנות המכ”ם הבריטיות כחלק מהמאבק בשלטונות המנדט הבריטית ולמען ההעפלה.

התיישבות:

 • רכישת קרקעות להתיישבות יהודית.
 • ההתיישבות כמעצבת גבולות (11 הנקודות בנגב, פרשת ביריה).


חלק ג: העברת שאלת א”י לאו”ם

 • המניעים של הבריטים במהלך של להעביר את שאלת ארץ ישראל לאו”ם (שיקולי מדיניות חוץ ופנים)
 • הדיון אודות שאלת ארץ ישראל בעצרת הכללית של האו"ם – נאום גרומיקו כביטוי לעמדת ברית המועצות. ההסברים למדיניות הסובייטית.
 • עמדת ארצות הברית בשאלת ארץ ישראל והיהודים והגורמים לעיצובה.

בנושא זה יש להדגיש את השפעת המלחמה הקרה על התנהלות המעצמות.

 • ועדת האו”ם לפתרון שאלת ארץ ישראל.
 • החלטת כ”ט בנובמבר על חלוקת הארץ והקמת המדינה היהודית– הפעילות הדיפלומטית היהודית לגיוס תומכים בה, תוכנה ומשמעותה.
 • התגובות להחלטת כ"ט בנובמבר– בקרב הישוב היהודי, הפלסטינים ומדינות ערב.

 

חלק ד: מלחמת העצמאות

 • מאפיינים כלליים של מלחמת העצמאות (ראה גם מלחמת העצמאות – רקע כללי)
 • שלב א’ של מלחמת העצמאות (עד הכרזת המדינה) – יחסי הכוחות והיתרונות היחסיים של כל צד במלחמת העצמאות; יעדי הצדדים הלוחמים; דרכי הלחימה והמניעים; הישגים וקשיים במהלך הלחימה.
 • שלב ב’ של המלחמה (מפלישת צבאות ערב וכניסתם למלחמה ועד הסכמי שביתת הנשק) – יחסי הכוחות והיתרונות היחסיים של כל צד; יעדי הצדדים הלוחמים ומניעיהם; מתווה כללי של המלחמה (החלוקה ל-4 תקופות משנה); יעדי ישראל בכל אחת מתקופות המשנה ומידת השגתם.

חלק ה: ההכרזה על הקמת מדינת ישראל והקמת צה”ל 

הויכוח על הכרזת המדינה

 • נסיבות ההכרזה על מדינת ישראל: המצב בחזיתות של מלחמת העצמאות (הישגי תכנית ד’, נפילת גוש עציון, מצור בעיר העתיקה, עזיבת הבריטים).
 • הדיון ב-12 במאי – הסבר התמיכה בהכרזה על מדינה עם עזיבת הבריטים.
 • ·       השיקולים שנשמעו בעד דחיית ההכרזה על הקמת המדינה.

 

 חלק ו: הקמת צה”ל, פירוק המחתרות ופירוק מטה הפלמ”ח

 • הקמת צה”ל –  נוסח השבועה.
 • ·       מניעי בן-גוריון לפזר את מטה הפלמ”ח ולפרק את המחתרות. השפעותיו של צעד זה.
 • ·       פירוק אצ”ל ולח”י ושילובם בצה"ל.
 • הקשיים בביצוע ההחלטה על פירוק המחתרות (פרשת אלטלנה כמקרה בוחן).

 

חלק ז': הסכמי שביתת הנשק והיווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים

 ראה סיכום מורחב על הסכמי שביתת הנשק

 • הבהרת המושגים הנוגעים לנושא: הפסקת אש, שביתת נשק, הסכמי שלום.
 • מניעי ישראל ומדינות ערב לחתימה על ההסכמים לשביתת נשק המסיימים את מלחמת העצמאות.
 •  הגבולות שנוצרו בעקבות הסכמי שביתת הנשק והפכו לגבולותיה הבינלאומיים והמוכרים של ישראל עד מלחמת ששת הימים (‘הקו הירוק’).

 היווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים לאחר מלחמת העצמאות

 • קריסת החברה הפלסטינית בעקבות המלחמה –הגורמים לבריחת ערביי ארץ ישראל בשלב הראשון של מלחמת העצמאות (עד פלישת צבאות ערב).
 • עזיבה וגירוש הפלסטינים מאזורי ארץ ישראל בשלב השני של המלחמה.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון

עוד דברים מעניינים: