סיכום בהיסטוריה: מחנה חלמנו

מחנה חלמנו הוא המחנה הראשון שהוקם בתור מחנה השמדה בשטח הגנרלגוברנמן ובכלל.

באוקטובר 1941 החלו הגרמנים בבניית מחנה השמדה בחלמנו שליד לודז'. ב-8 בדצמבר 1941 החל המחנה לפעול בעיקר ע"י משאיות גז ובמהלך פעולתו ב-1942 נרצחו בו יותר מ-320 אלף יהודים.

במחנה חלמנו לא הוקם שום דבר מיוחד למען ההשמדה. הייתה שם טירה (שעדיין עומדת על תילה) לשם היו מכניסים את היהודים ומצווים עליהם להתפשט. משם הובלו בקבוצות של 50 איש לחדר קטן וצפוף שהיה בעצם ארגזה האחורי של משאית, הדלתות נסגרו, צינורות המפלט הוכנסו לארגז והמנוע הופעל. לא עברו 15 דקות ו50 היהודים נחנקו למוות. משם הובלו הגופות ליער סמוך ושם נקברו ונשרפו בבורות ענק. כ-600,000 יהודים מצאו את מותם בדרך זו.

השואה – סיכומים לבגרות

סיכומים לבגרות בהיסטוריה

שפרה ופועה מורדות בפרעה וגם בעמרם

מי היו שפרה ופועה כוכבות שמות פרק א'? מה משמעויות השמות שלהן וכיצד הן קראו תיגר (פמיניסטי) גם על המלך פרעה וגם על הבעל/אבא עמרם.

עוד דברים מעניינים: