סיכום בהיסטוריה: חסידי אומות העולם

חסידי אומות עולם – הגדרת חהמושג, מניעים ודרכי פעילות

התואר חסידי אומות עולם ניתן לאזרחים בודדים, שפעלו למען הצלת היהודים באירופה, ועשו זאת על דעת עצמם, מרצונם החופשי וללא כל תמורה או תשלום. הם השתייכו לכל שכבות האוכלוסייה , ובאו מכל עמי אירופה , כולל עמים אנטישמיים כמו פולין וגרמניה . ההצלה נעשתה ברובה במתן מסתור בביתו של המציל , באספקת תעודות ואשרות יציאה מזויפות , חתימה על דרכונים לארץ מפלט, הברחה לגבול מדינה בטוחה, אספקת מזון, אחזקת יהודים בבתי חרושת והעסקתם עד ליום השחרור, עזרה ליהודים בתוך מחנות ההשמדה ועוד.

הם סיכנו את חייהם למען היהודים מכמה סיבות : יחסי שכנות טובים בינם לבין היהודים טרם המלחמה, מחאה נגד הנאציזם, מניעים הומניטאריים של עזרה לאדם בצרה, שליחות דתית, של שמירה על ערכי המוסר והאנושיות. כמה מהם נתפסו והוצאו להורג.

מדובר באנשים שמצפונם לא נתן להם מנוח ולא יכלו לתת לזוועה ההיסטורית הגדולה ביותר להתרחש לנגד עיניהם. אם נתפסו, במקרה הטוב גונו, פוטרו וחיו חיי אשפתות במדינותיהם, ובמקרה הרע נורו למוות יחד עם בני משפחותיהם.

אוסקר שינדלר– שינדלר היה תעשיין גרמני , אשר בזכות קשריו ההדוקים עם ההנהגה הנאצית הצליח להציל מאות יהודים. שינדלר הקים מפעלי תעשייה שונים בהם העסיק יהודים בעבודות הייצור. המפעלים הוקמו כדי שישמשו "מקלט" לפועלים היהודים. לשינדלר הייתה קבוצת יהודים שעבדה במפעליו במסירות, הוא דאג ליהודים והעבירם ממפעל למפעל כדי לנסות להצילם ממשלוחי המוות. בתום המלחמה ניצלו מאות יהודים תודות לפעולת ההצלה של שינדלר. הוא סיכן את עצמו ואת חבריו למפעל, בזבז את כל הונו על מפעל ההצלה והקדיש את חייו למען היהודים במפעליו.

ולאדיסלאבה חומס – ב1941 ניפקה חומס תעודות מזוייפות לנשים יהודיות, והבריחה אותן מגטולבוב שבפולין אל החלק הארי, מסרה ילדים יהודים לאימוץ בבתי משפחות פולניות והעבירה מידע על מצבם של  יהודי לבוב למחתרת הפולנית, שפרסמה את המידע בעולם החופשי. בעת חיסול גטו לבוב סייעה חומס לילדים להימלט דרך תעלות הביוב. היא זכתה לכינוי "המלאך מלבוב".

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / המלחמה העולמית והפתרון הסופי / השואה

עוד דברים מעניינים: