סיכומים לבגרות באזרחות 2023

כאן תמצאו את ריכוז הסיכומים באזרחות באתר לקראת בחינת הבגרות באזרחות במועדי חורף וקיץ 2023 – תשפ"ג. שימו לב כי המיקוד והסיכומים כאן הם של נושאי הליבה של בחינת הבגרות באזרחות שבנוסף אליהם בוחר כל מורה אשכול בחירה נוסף. בכל אחד מנושאי הלימוד תמצאו קישורים לעמודי סיכומים שיעזרו לכם ללמוד לקראת בחינת הבגרות. בנוסף תוכלו להעזר בעמוד השאלות ותשובות באזרחות וכן במחוון המושגים. בהצלחה!

הכרזת העצמאות

הרקע ההיסטורי להקמת מדינת ישראל והכרזת העצמאות

הכרזת העצמאות

הצדקות להכרזת העצמאות

מאפיינים היהודיים של המדינה הבאים לידי ביטוי בהכרזה

פניות לגורמים שונים בהכרזת העצמאות

הרעיון הלאומי

לאום, קבוצה אתנית

לאומיות ומדינת לאום

סוגי לאומיות: לאומיות אתנית-תרבותית, לאומיות פוליטית

משמעויות של מדינת לאום: מדינה דו לאומית, מדינה רב לאומית, מדינת לאום אתנית-תרבותית, מדינת כלל אזרחיה.

הצדקות לקיומה של מדינת לאום

עמדות שונות בנוגע לאופיה הרצוי של מדינת ישראל

השקפות וגישות לאופיה של מדינת ישראל

טבלת גישות לאופיה הרצוי של מדינת ישראל

הרחבה: יחסי דת ומדינה בישראל

המאפיינים היהודיים של מדינת ישראל

מאפייניה של ישראל כמדינה יהודית

היבט משפטי-נורמטיבי: חוקים המבטאים את אופיה היהודי של מדינת ישראל

המרחב הציבורי ומאפיינים סמליים כביטוי לאופיה היהודי של מדינת ישראל

מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות

המיעוטים בישראל

המיעוטים בישראל

מעמד המיעוטים במדינת ישראל

זכויות המיעוט בישראל

השסע הלאומי

הרחבה: זכויות קבוצתיות וזכויות מיעוטים

עקרונות הדמוקרטיה:

מהי דמוקרטיה

הרעיון הדמוקרטי

עקרון שלטון העם

עקרון שלטון העם

דמוקרטיה ישירה

דמוקרטיה עקיפה/ייצוגית

משאל עם

בחירות דמוקרטיות

ראו גם: מה אומר (ומה לא אומר) עקרון שלטון העם בדמוקרטיה

תרבות פוליטית דמוקרטית

מהי תרבות פוליטית

תרבות פוליטית דמוקרטית

תרבות פוליטית דמוקרטית מול תרבות פוליטית לא-דמוקרטית

עקרון הסובלנות

עקרון הפלורליזם

עקרון ההסכמיות

זכויות האדם והאזרח

זכויות האדם והאזרח (10 סיבות לחשיבותן של זכויות אזרח)

זכויות טבעיות: הזכות לשוויון, הזכות לחירות, הזכות לחיים ולביטחון, זכות הקניין, הזכות להליך הוגן, הזכות לכבוד, העדפה מתקנת

זכויות חברתיות

חובות האדם כאדם וחובות האדם כאזרח

חובות האדם כאדם וכאזרח

הקשר בין חובות וזכויות

גישות כלכליות-חברתיות במדינה דמוקרטית

דמוקרטיה ליברלית וסוציאל דמוקרטיה

גלובליזציה

גלובליזציה

עקרון הגבלת השלטון

עיקרון הגבלת השלטון ואמצעים להגבלת השלטון

הפרדת רשויות

מנגנוני ביקורת

חוקה כאמצעי להגבלת השלטון

עקרון הכרעת הרוב

עקרון שלטון החוק

עקרון שלטון החוק

עבריינות: עבריינות פלילית, עבריינות שלטונית, עבריינות פוליטית/ אידאולוגית

גבולות הציות לחוק

אולי יעניין אותך גם: מרי אזרחי – מתי צריך לשבור את החוקים?

ביטחון ודמוקרטיה

ביטחון ודמוקרטיה

גבולות בדמוקרטיה

המשטר במדינת ישראל:

יסודות חוקתיים של המשטר במדינת ישראל

מעמדה המשפטי של הכרזת העצמאות

חוקי יסוד בישראל

חוק האזרחות וחוק השבות

הרשות המחוקקת

הרשות המחוקקת

הכנסת, עבודת הכנסת והליך החקיקה בכנסת

הרשות המבצעת

הרשות המבצעת

סמכויות הממשלה ותפקידיה

אחריות הממשלה

הרשות השופטת

סוגי המשפט בישראל ומערכת בתי המשפט

אי התלות של הרשות השופטת

הפרדת הרשויות בישראל: פיזור העוצמה, איזונים ובלמים

ראו גם: סיכומים לבגרות באזרחות ועמוד ראשי של בגרות באזרחות

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: