סיכום: השפעת ההלניזם על החברה היהודית

השפעת ההלניזם על החברה ביהודה הייתה משמעותית והרת גורל. תהליך ההתייוונות (הלניזציה – קבלת התרבות היוונית וההלניסטית) החל מייד עם כיבוש א"י על ידי בית תלמי והתחזק בתקופת בית סלווקוס. הריכוזים היהודים ביהודה ובא"י היו מוקפים באוכלוסייה נוכרית, שקיבלה את התרבות ההלניסטית של השליטים. לאוכלוסייה זו היה מגע עם האוכלוסייה היהודית והתרבות החלה לחלחל דרכה.

השפעת ההלניזם על החברה היהודית ניכרה במספר תחומים והיבטים. תחילה היהודים מכירים את התרבות ההלניסטית ומאמצים אלמנטים מסוימים, אח"כ מתחילים היהודים לחקות חלק מהתרבות ההלניסטית. ואז היהודים מאמצים את התרבות ההלניסטית באופן מלא (מתייוונים).

השפעת המפגש עם ההלניזם על החברה היהודית באה לידי ביטוי במספר תחומים: הדת, התרבות והחברה וההנהגה.

הגורמים והמניעים לחדירת התרבות ההלניסטית:

א.     שלטון הלניסטי ריכוזי – היה צורך בידיעת השפה היוונית ומנהיגי התרבות ההלניסטית. על מנת לתקשר עם פקידי ואנשי הצבא מיהודה.

ב.      הצבא ההלניסטי – החיכוך הוביל לאימוץ מנהיגים ושפה.

ג.      ערים הלניסטיות (פוליס) – יהודים הושפעו מהסביבה ומסגנון החיים. הפוליס הפכה למקום מפגש בין האוכלוסייה היוונית לאוכלוסיה המקומית.

ד.      קשרים כלכליים – סוחרים מיהודה סחרו עם האוכלוסייה הנוכרית והיהודית בערי פוליס.

גילויי (ביטויי) ההתייוונות בחברה ביהודה

א.     השימוש בשפה היוונית – השפה היוונית החליפה את השפה הארמית.

ב.      אימוץ שמות יווניים – יהודים הוסיפו שם יווני או ששינו את שמם לשם יווני.

ג.      בנייה לפי סגנונות אומנותיים – יווניים – החברה היהודית הושפעה מסגנון הבנייה ההלניסטית.

ד.      קבלת דפוסי החיים וערכים הלניסטיים בקרב השכבות הגבוהות צמרת החברה היהודית אימצו מנהיגים ואורחות חיים הלניסטיים.

ה.     תחום הפעילות הפוליטי – עם חדירת ההלניזם השתנתה דמות הפוליטיקאי היהודי – הוא עשה יותר למען עצמו ופחות למען קהילתו.

תוצאות השפעת ההלניזם על היהודים בא"י:

נוצרו פערים חברתיים ובכך נוצר מתח חברתי. המתח יצר שני מחנות: מצד אחד עמדו יראי ה' ומצד שני המתייוונים.

היהדות מול ההלניזם:

יהדות:

הלניזם:

מדגישה את החשיבות הפנימית של האדם.

העריכה את היופי החיצוני.

התורה משמשת בתור חוקה קבועה ואין לשנותה.

אין חוקים מקודשים, הכל נתון לשינויים בהתאם לנסיבות.

לעבוד את ה'.

האדם במרכז.

התורה מצריכה את העם.

הפילוסופיה מצריכה את העם.

הכלל במרכז.

הפרט במרכז.

השפעת העולם ההלניסטי על יצירות ספרות שחוברו ע"י היהודים:

העולם ההלניסטי השפיע בנוסף גם על תחומי ההלכה ויצירות ספרות שחיברו יהודים.

חוכמת בן סירא:

בן סירא הצריך בספר את האדם לקיים את המצוות ולנהוג ביראת שמיים, בכך ביקש להתרחק מן הפילוסופיה היוונית שאינה מדגישה את יראת האל ואת קיום המצוות.
דברי המוסר שנכתב בספר מבטא מתח בין העניים לעשירים בחבר היהודית. בן סירא הטיף מוסר לעשירים על גאותם ועל רדיפתם אחר הכסף.
נגד מעשים אלה קרא בן סירא לצניעות ולגמילות חסדים. יש הטוענים כי בן סירא חשש מניכור, שהתפתח בחברה היהודית בין עשירים לבין עניים.

לדעת חוקרים, בספר בן סירא ניכרת השפעה הלניסטית:

א.     זהו הספר העברי הראשון אשר המחבר מצוין בו.

ב.      בחלקו האחרון של הספר בן סירא משבח את "אבות עולם".

ג.      יש חוקרים המוצאים דמיון בין רעיונות הפילוסופיה היוונית לבין הספר.

לעומת הטיעונים האלה ההיסטוריון שטרן טוען, שהשפעה של התרבות היוונית על הספר מועטה. לטענתו בראשית המאה השנייה לפנה"ס התרבות ההלניסטית הייתה נחלתם של מעטים ביהודה.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / המפגש בין החברה ביהודה ובין ההלניזם

באותו עניין, קצת אחרת:

מה מעניין בטרגדיה היוונית ואיך זה קשור לסדרה שאתם רואים עכשיו?

מבוא למיתולוגיה היוונית

אריסטו על הדבר הכי טוב שיש

מה מניע את הפעולות שלנו, למה אנחנו שואפים לדברים טובים ומהו הטוב הגבוה ביותר שאליו ניתן לשאוף. אריסטו על מה שחשוב בחיים

עוד דברים מעניינים: