הקשר בין מבצע ברברוסה לתחילת השמדת היהודים – סיכום

מבצע ברברוסה בו פלשה גרמניה אל ברית המועצות מהווה שלב מכריע בדרך אל הפתרון הסופי (השמדתם המוחלטת של יהודי אירופה). את הפתרון הסופי יש לראות כשיאו של תהליך היישום של מדיניות הנאצים כלפי היהודים, שהחל עוד ב-1933.

בזמן כיבוש ברה"מ במסגרת קרבות מלחמת העולם השנייה התלוו אל כוחות הצבא הגרמני יחידות האיינזצגרופן (עוצבות מבצע), שמנו כל אחת בין 500 ל-1000 איש, ונחלקו ליחידות משנה. תפקידן של עוצבות המבצע היה להתקדם בעקבות היחידות הלוחמות ולחסל את האויבים האידיאולוגים ואת כל הכוחות האנטי-נאציים שנותרו בשטח באזורים הכבושים. האיינזצגרופן היוו אמנם חלק ממבנה הס"ס, אשר לו הן היו כפופות וממנו קיבלו את פקודותיהן, אך בה בעת, הן היו קשורות גם לוורמאכט (הצבא הגרמני). כל יחידה היתה קשורה לאחת הארמיות הפולשות, והיתה זקוקה לסיועה הלוגיסטי והפיסי על מנת לתפקד ולהוציא לפועל את תפקידיה.

היה זה ראשיתו של תהליך ההשמדה ההמוני. המשימה המרכזית שהוטלה על יחידות האיינזצגרופן היתה השמדת היהודים. הפלישה לברית המועצות נתנה את האות לתחילתו של רצח המוני של היהודים הנמצאים תחת הכיבוש הגרמני. זמן לא רב לאחר מכן הפך רצח המוני זה להשמדה טוטאלית. גרמניה החלה ב"פתרון הסופי" לשאלה היהודית.

 בשלב הראשון הרצח בוצע באמצעות ריכוז של יהודים באזור מסוים, הובלתם לשטח בו ישנה תעלה או בור. היהודים עמדו לפני התעלה ונורו למוות. היה זה תהליך איטי שלקח זמן רב, ובנוסף חיילי האיינזצגרופן החלו לדווח על קשיים נפשיים שהתעוררו בהם בעקבות הרצח. תלונות אלה הביאו את הגרמנים למציאת פתרון בגז מסוג ציקלון בי. מעתה החל תהליך ההשמדה לפעול באמצעות משאיות גז, אליהן דחפו כמו של 30-60 יהודים (תלוי בגודל המשאית). אח"כ הוקמו תאי גז במחנות ההשמדה.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / המלחמה העולמית והפתרון הסופי

למה הבכורה חשובה כל כך בתורה?

למה ספר בראשית וכל התנ"ך מלאים במאבקים בין אחים על הבכורה? רעיון אחד מציע כי זה קשור ביחסים של היהדות הקדומה עם סביבתה

עוד דברים מעניינים: