סיכום: הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19

לצמיחתן וגיבושן של התנועות הלאומיות באירופה בהמאה ה-19 היו מספר גורמים:

 רעיונות הנאורות = תנועת ההשכלה והליברליזם – (בשפות האירופאיות המילה השכלה כוללת בתוכה את המילה אור ומכאן המושג נאורות= הוצאת האדם מחשכת האמונה אל אור התבונה).  .

 

תנועת ההשכלה -רעיונות הנאורות

 ביקורת על "הסדר הישן"-(ה"סדר הישן"- מלך- שליט אבסולוטי, חברה מעמדית – אצולה, כמורה- אלה המעמדות הגבוהים, באמצע ישנה שכבה דקה של בורגנים – עירוניים: סוחרים, בעלי מקצועות חופשיים. לא היו זכויות, לא הייתה להם השפעה על הנעשה במדינה. רוב העם הם פשוטי העם, איכרים, עובדי אדמה, משועבדים למלך ונטולי זכויות).

 • במאה ה-17 החלה צומחת תנועה חברתית משכילה בארצות מערב ומרכז אירופה- "תנועת ההשכלה".
 • ·       תנועה זו העמידה את השאיפה לידע והשכלה כמטרה מרכזית בחייו של האדם. מאמיניה חשבו שבאמצעות תבונתם ושכלם יוכלו בני האדם לצבור ידע. לטענתם יש להעיז ולמתוח ביקורת.
 • ·       על פי רעיונות אלו לאדם יש זכויות טבעיות: הזכות לחיים, לחירות ולקניין הוא בעל שכל ותבונה וביכולתו לקחת אחריות על גורלו ולהחליט החלטות.
 • הוגי הדעות של הנאורות ותנועת ההשכלה תבעו מן האדם לא להיכנע לסמכות פוליטית של השליט במדינה. (במאה ה18 לא ידעו רוב בני אירופה קרוא וכתוב ולכן לא נחשפו לרעיונות הנאורות.) אולם, אותם מעטים שהושפעו מרעיונות הנאורות, אנשי מעמד הבורגנות היו בעלי השפעה רבה.
 • הוגה דעות צרפתי בשם ז'אן ז'אק רוסו  הוסיף את עיקרון הדמוקרטיה – לכל העם הזכות לקבוע את גורלו.
 • ·       מדוע זה גורם ללאומיות?  התנועות הלאומיות פיתחו את הרעיון והתאימו אותו ללאום- לא רק לפרט (לאדם) יש זכויות טבעיות גם לעמים יש זכויות אלו. הם זכאים לחיים, לחירות ולשוויון, הם זכאים להיות משוחררים משלטון זר או שלטון מדכא (ה"סדר הישן") ולעצמאות בשטח משלהם.

 

התנועה הרומנטית

 • התנועה הרומנטית נולדה כניגוד לתנועת ההשכלה.
 • התנועה הרומנטית הדגישה את הרגש והלב על חשבון ההיגיון והידע, בניגוד לתנועת ההשכלה שראתה בתבונה ובשכלתנות, את הגורם היסודי והחשוב ביותר בהתנהגות האנושית. הרומנטיקנים שאפו לגלות את ההתלהבות, הכמיהה והגעגועים, סערת הרגשות, הספונטאניות, סגידה ליופי, אהבה, כמיהה אל העבר המיתולוגי. לכן פנו לעבר הרחוק ומצאו בו דמויות מרגשות ומלאות קסם.
 •  התנועה הרומנטית מילאה תפקיד רב משמעות בלידתה של הלאומיות האתנית.
 • מדוע זה גורם ללאומיות?  התנועות הלאומיות פנו לרעיונות הרומנטיים כדי ליצור את ההתלהבות, הספונטאניות וההתרגשות של בני בלאום כדי לסחוף המונים למאבק.

המהפכה האמריקאית -1776

 • במהלך המאה ה18 התיישבו בריטים ביבשת אמריקה הצפונית. המתיישבים הקימו מושבות חדשות ועם הזמן יצרו צורת חיים שונה ממה שחיו בבריטניה, הם פיתחו זהות משלהם והתלכדו סביב רעיונות הנאורות.
 • בשנת 1776, לאחר מאבק הכריזו המושבות באמריקה על עצמאותן ועל ניתוקן מבריטניה. המושבות הצדיקו את עצמאותן באמצעות רעיונות הנאורות שבאו לידי ביטוי בהכרזת העצמאות של אמריקה.
 • בהכרזה זו הביעו האמריקנים את הבסיס לשלטונם החדש:  כל בני האדם נולדו שווים ולכן יש להם זכויות טבעיות שלא ניתן לקחת מהם. תושבי אמריקה יקבלו שוויון הזדמנויות, שוויון זכויות, וחירויות.
 • ·       מדוע זה גורם ללאומיות באירופה? למרות שבפועל לא הוענקו זכויות לכלל אזרחי אמריקה (נשים, שחורים, ואינדיאנים) המאבק לעצמאות האמריקאית השפיע על מאבקים דומים באירופה והצהרת זכויות האדם והאזרח שפורסמה באמריקה היוותה בסיס להצהרת זכויות האדם והאזרח הצרפתית.

 

המהפכה הצרפתית וכיבושי נפוליאון

 • ·       אירועי המהפכה הצרפתית ב- 1789 נחשבים לגילוי הראשון של הלאומיות המודרנית באירופה. פיזור אסיפת המעמדות והקמת האספה הלאומית מבטאים את לידתה של האומה הצרפתית.
 • ·       סיסמת המהפכה הייתה "חירות, שוויון ואחווה". סיסמת המהפכה הצרפתית "חירות שוויון ואחווה" שלהבה את המוני העם הצרפתי שיצא להילחם "בסדר הישן" ושאפו לבטל את המעמדות ולהשיג שוויון זכויות.
 •  האספה הלאומית ניסחה את הצהרת זכויות האדם והאזרח, הקובעת שבני האדם נולדים ונשארים חופשיים ושווי זכויות ומכריזה שהריבונות שייכת לעם ולא לשום פרט או גוף אחר.
 • ·       מדוע המהפכה הצרפתית היא גורם ללאומיות? המהפכה הצרפתית יצרה תקדים באירופה – לראשונה הופל ה"סדר הישן" והעם החליט על גורלו. המהפכה הצרפתית השפיעה על רבבות משכילים ברחבי אירופה שהאמינו ברעיונותיה ושאפו לעשות שינוי ברוח רעיונות אלו. הם שאפו לסלק את שלטון המלכים וליצור חוקה ליברלית ברוח המהפכה הצרפתית. המהפכה הייתה הביטוי הראשון ללאומיות והוכיחה שאפשר לעשות שינוי.
 • ·       כיבושי נפוליאון – לאחר המהפכה תפס את השלטון נפוליאון בונפרטה באמצעות הצבא. נפוליאון אימץ את רעיונות הנאורות (ההשכלה) וראה עצמו מנהיג המהפכה הצרפתית, שנועד להפיץ את ערכיה ואת רעיונותיה באמצעות כיבושים צבאיים בכל אירופה.
 • ·       בתקופת שלטונו התרופפו יותר ויותר הישגי המהפכה הצרפתית.
 • ·       מדוע זה גורם ללאומיות ? מצד אחד נפוליאון הפיץ את רעיונות המהפכה ושחרר את העמים שכבש משעבוד לסדר הישן. מצד שני הוא לא התחשב באופיים הלאומי, בתרבותם ובזכותם לריבונות של העמים באימפריה שהקים, ולכן בשטחי שלטונו החלו להתגבש תנועות לאומיות שנאבקו נגד הכיבוש ולמען עצמאות.

 

(לאחר התמוטטות שלטונו של נפוליאון והתפוררות האימפריה שהקים, התכנס קונגרס וינה (1815). ההתעוררות הלאומית נבלמה בהחלטות קונגרס וינה והוחזר הסדר הישן לקדמותו. אולם הרעיונות שעוררה המפכה הצרפתית והתודעה הלאומית הופצו ברחבי אירופה וחדרו לקבוצות אתניות ששאפו להגדרה עצמית ולריבונות במסגרת מדינת לאום משלהם.  )

  

המהפכה התעשייתית ותהליכי המודרניזציה

 • במהלך המאה ה-19 המהפכה התעשייתית גרמה לעיור ולאבדן המסגרות המסורתיות של הקהילה.
 • בעקבות הגידול הדמוגראפי, תהליכי העיור, תהליכי התיעוש, המונים החלו עוזבים את כפריהם ועברו להתגורר בעיר הגדולה. הגירתם של מיליוני איכרים מהכפרים אל העיר הרסה את דפוסי החיים המסורתיים ויצרה מסגרות חברתיות כלכליות חדשות. היעדר תחושת שייכות בחיי ההמון הביא לידי רצון ואפשרות להשתייך לאומה ולמטרותיה הלאומיות. המעבר לעיר הגביר את תחושת הניתוק והניכור בסביבה החדשה אליה עברו וגבר הצורך להזדהות ולהשתייכות למסגרות שיעניקו תחושת ביטחון.
 • מדוע זה גורם ללאומיות?  הלאומיות הקנתה תחושת שייכות לקבוצה והעניקה ביטחון וגאווה ובכך הפכה למוקד הזדהות עבור ההמון,
 • הודות לאמצעי התחבורה והתקשורת הופצו הרעיונות החדשים בכל רחבי אירופה. הכוונה לשינויים העצומים בתחומים: חינוך להמונים, מערכת חינוך מנותקת מהכנסייה, עליה באחוז יודעי קרוא וכתוב, עיתונות, ספרות, תקשורת ותחבורה. ידיעת קרוא וכתוב העמיקה את מעורבות הציבור בחיים הפוליטיים והחברתיים. תהליכי המודרניזציה שסייעו להפצת הרעיונות הלאומיים המודרניים וטיפוח תרבות לאומית לגווניה השונים בקרב שכבות אוכלוסיה רחבות.
 1. ירידת כוחה של הכנסייה ותהליך החילון
 • הכנסייה הקתולית הייתה אוניברסאלית במהותה ובשורתה הייתה אחת: נוצרי טוב הוא זה שמאמין בעיקרי האמונה הנוצרית ונשמע להוראות הכנסייה.
 •  הכנסייה התייחסה אל המאמינים ככלל ללא חלוקה לעמים מסוימים. הכנסייה אסרה על השמעת דעות הנוגדות את הסמכות הדתית, דבר שמנע את חופש הביטוי.
 • במאה ה-15 החלה תקופת הרנסאנס (התחייה) ועמה החל תהליך רחב מימדים של חילון בחברה האירופאית. מדעני הרנסאנס הוכיחו באופן מדעי כיצד מתנהל העולם וסתרו את האמונה הדתית ובכך תרמו רבות להתפשטות החילוניות כלומר: ככל שגדל הידע הנרכש, כך איבדה הכנסייה בהדרגה את השפעתה והוצגה כמי שמעודדת אמונות הנוגדות את השכל הישר. במקביל התפשטה החילוניות ונתפסה כמייצגת את המדע והמחשבה הרציונאלית.
 • מדוע זה גורם ללאומיות? ירידת ההשפעה הדתית הביאה לחיפוש אחר תחליף לדת לאמונה ולמסגרת ההשתייכות אותה העניקה הדתהלאומיות הפכה למעיין "דת אזרחית", ושימשה תחליף כשהשתמשה בסמלים כמו של דת, והעניקה ללאום ולמולדת מעמד של קדושה.

מהפכות "אביב העמים" (1848)

 •  אביב העמים הוא כינוי לגל מהפכות לאומיות ברחבי אירופה.מרבית המהפכות שהתחוללו בגל מהפכות זה היו מהפכות לאומיות, מנהיגי המהפכות הללו היו אינטלקטואלים – סופרים, משוררים, מרצים וסטודנטים.
 • המהפכות התחוללו באיטליה, בצרפת, במדינות גרמניה, באוסטריה ובהונגריה.
 • הרקע האידיאולוגי של המהפכות של אביב העמים היה הלאומיות והליברליזם.
 •  המהפכות דוכאו בזמן קצר, אך עצם המאבק של המהפכנים לחירות ביסס את הרעיונות הלאומיים, הליברליים והדמוקרטיים וחיזק את התנועות הלאומיות בעמי אירופה.

 ראה גם: הלאומיות המודרנית באירופה במאה ה-19

מעניין: למה הלאומיות עולה מחדש בימינו?

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / הלאומיות בישראל ובעמים / מאפייני תופעת הלאומיות המודרנית

13 ציטוטים על לאומיות

השיטה הכי גרועה חוץ מכל השאר: ציטוטים מפורסמים על דמוקרטיה

קהילות מדומיינות: האם הלאומיות קיימת רק בראש שלנו?

 

 

עוד דברים מעניינים: