יהודה בתקופה הפרסית

לפניכם ריכוז מקורות וסיכום חומרי לימוד מתוך פרק הלימוד "יהודה בתקופה הפרסית" מתוך תוכנית הלימודים לבגרות בהיסטוריה.

א. גלות בבל, הצהרת כורש ושיבת ציון

1 .היהודים בגלות בבל: מעמדם והשקפותיהם הדתיות.
2 .מדיניותו של כורש כלפי העמים באימפריה הפרסית.
3 .הצהרת כורש: תוכנה ומהימנותה, הסיבות למתן ההצהרה והשפעתה.
4 . גלי העלייה הראשונים מבבל: המניעים של העולים ומנהיגיהם.

ב. בניית בית המקדש השני

1 בניית בית המקדש והגורמים שעיכבו את תהליך הבנייה.
2 .השומרונים: הסברים למוצאם, ראשית הסכסוך בינם ובין שבי ציון.
3 .בית המקדש כמרכז החיים היהודיים: מרכז דתי, כלכלי וחברתי.

ג. עזרא ונחמיה

1 .עזרא הסופר: מעמדו, סמכויותיו ופעולותיו לגיבוש שבי ציון, קשייו והישגיו.
2 .נחמיה: מעמדו, סמכויותיו ופעולותיו, קשייו והישגיו.
3 .המחלוקת בשאלת הזהות היהודית: הגישה הבדלנית מול הגישה האוניברסלית.
4 .המבנה החברתי והמוסדות: הכהונה כמעמד מוביל, האצולה, 'הזקנים', אסֵ פת העם, המועצה.

פרק הבא: מאפייני ההלניזם

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

וישק יעקב לרחל וישא את־קלו ויבך: מדוע בוכה יעקב כאשר הוא נושק לרחל? איך זה קשור לכל אירועי הנשיקה והבכי האחרים שלו והאם הבאר היא בעצם לב?

עוד דברים מעניינים: