סיכומים לבגרות בהיסטוריה 2023

לפניכם אסופה של סיכומים וחומרי לימוד לקראת הבגרות בהיסטוריה במועדי חורף וקיץ 2023 תשפ"ג על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך. בכל אחד מנושאי הלימוד הנכללים במיקוד לבחינת הבגרות תמצאו קישור אל סיכומים על פי נושאי הלימוד לבגרות בהיסטוריה. בהמשך תמצאו רשימה מלאה של הסיכומים. בהצלחה!

ראו גם העמוד הראשי שלנו של סיכומים לבגרות בהיסטוריה.

ממדינת מקדש לעם הספר

חלק 1

בית שני — ממדינת מקדש לעם הספר

יהודה בתקופה הפרסית

גלות בבל, הצהרת כורש ושיבת ציון

היהודים בגלות בבל

מדיניותו של כורש כלפי העמים באימפריה הפרסית

הצהרת כורש: תוכנה ומהימנותה והסיבות למתן ההצהרה והשפעתה

גלי העלייה הראשונים מבבל ומנהיגי העולים

 

בניית בית המקדש השני

תהליך בניית בית המקדש

השומרונים

בית המקדש כמרכז החיים היהודיים: מרכז דתי, כלכלי וחברתי

 

עזרא ונחמיה

עזרא ונחמיה: מעמדם, סמכויותיהם ותפקידם

פעולותיהם של עזרא ונחמיה

המחלוקת בשאלת הזהות היהודית: הגישה הבדלנית מול הגישה האוניברסלית

המבנה החברתי והמוסדות בתקופת בית שני

 

מאפייני ההלניזם

רקע לעליית התרבות ההליניסטית – כיבושי אלכסנדר מוקדון

מאפייני החברה ההלניסטית

 

המפגש בין החברה היהודית וההלניזם

ארץ ישראל כזירת מאבק בין בית תלמי ובית סלווקוס

חשיבות ארץ ישראל במלחמות הסוריות

כיבוש ירושלים בידי אנטיוכוס

 

השפעת ההלניזם על החברה ביהודה

השפעת ההלניזם על החברה היהודית בתחומי הדת

השפעת ההלניזם על החברה היהודית בתחומי התרבות ואורחות החיים

השפעת ההלניזם על החברה היהודית בתחומי החברה וההנהגה

 

המאבק בין המתייוונים למתנגדיהם ביהודה – החסידים כמתנגדים להתייוונות

 

גזרות אנטיוכוס

פירוט גזרות אנטיוכוס

ההסברים השונים למתן גזרות אנטיוכוס

תגובות היהודים לגזרות אנטיוכוס

 

מרד החשמונאים

הסיבות למרד החשמונאים

הישגי יהודה המכבי במלחמותיו – מרד החשמונאים

הויכוח בשאלת המשך הלחימה במרד החשמונאים לאחר ביטול הגזרות

 

ממדינה חשמונאית עצמאית לכיבוש רומי וחורבן בית המקדש

ציוני דרך עיקריים בבניית המדינה החשמונאית וביסוסה

הכתות הדתיות בימי בית שני ועיקרי המחלוקת ביניהן : צדוקים, פרושים, איסיים

דפוסי השלטון הרומאי בארץ ישראל

המרד הגדול – הסיבות והתוצאות של המרד הגדול  כולל העמדות השונות בויכוח על היציאה למרד הגדול וכן הסיבות לניצחון הרומאים במרד הגדול

מצדה – שלב האחרון במרד נגד הרומאים

הויכוח ההיסטורי בנושא מצדה

 

בין ייאוש לבנייה: מירושלים ליבנה

בין ייאוש לבנייה: מירושלים ליבנה

המשבר שנוצר בחברה היהודית עקב חורבן בית המקדש השני

רבן יוחנן בן-זכאי והקמת המרכז ביבנה

בניית המרכז ביבנה ועיצוב החיים היהודים ללא המקדש

מרד התפוצות

מרד בר-כוכבא

ההסברים של המרד והיקפו, דמותו של בר-כוכבא.

מוסד הנשיאות בגליל, רבי יהודה הנשיא וחתימת המשנה

 

ערים וקהילות – חברה ותרבות בימי הביניים

ערים וקהילות, חברה ותרבות בימי הביניים

התפתחות הערים בעולם המוסלמי והעיר המוסלמית

הקהילה היהודית בעיר המוסלמית:

המעמד המשפטי של היהודים בעיר המוסלמית

מוסדות ההנהגה היהודית באימפריה המוסלמית

מאפיינים כלכליים של הקהילה היהודית בעיר המוסלמית

 

העיר באירופה הנוצרית והקהילה היהודית בה

העיר באירופה הנוצרית בימי הביניים

המבנה החברתי בעיר הנוצרית בימי הביניים

העיר הנוצרית בימי הביניים כמרכז כלכלי

העיר הנוצרית בימי הביניים כמרכז חינוכי

הקהילה היהודית בעיר הנוצרית

המעמד המשפטי של היהודים בעיר הנוצרית

מאפייני ההנהגה של הקהילה היהודית בעיר הנוצרית

 

עיר מדגימה — בגדד

בגדד כדוגמה לעיר מוסלמית בימי הביניים

חיי היום יום בבגדד

בגדד כמרכז כלכלי

ניהול העיר בגדד

בגדד כמרכז תרבותי של העולם המוסלמי

הקהילה היהודית בבגדד של ימי הביניים

יחסי יהודים-מוסלמים בבגדד

 

עיר מדגימה – פראג

מאפיינים של העיר בעולם הנוצרי בימי הביניים, שבאו לידי ביטוי בעיר פראג, ומאפיינים מחיי היהודים באירופה הנוצרית בימי הביניים, שבאו לידי ביטוי בפראג.

 

הלאומיות בישראל ובעמים, ראשית הדרך עד 1920

הלאומיות בישראל ובעמים

האמנציפציה

תופעת הלאומיות המודרנית והתנועות הלאומיות באירופה

מאפייני תופעת הלאומיות המודרנית והתנועות הלאומיות במאה ה-19

 המאפיינים של הלאומיות המודרנית כתופעה חברתית, תרבותית ופוליטית

הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-19

המאפיינים ודפוסי הפעילות של התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-19

סיכום בהיסטוריה: דפוסי הגשמה של תנועות לאומיות באירופה במאה ה-19: איטליה ויוון

 דפוסי הגשמה של תנועת הלאומיות בגרמניה

תנועות לאומיות מחוץ לאירופה

 

התנועה הלאומית היהודית המודרנית — הציונות ומאפייניה העיקריים

הגורמים לצמיחתה ולהתארגנותה של התנועה הציונית

פועלו של בנימין זאב הרצל להקמת התנועה הציונית ולארגונה

הבעיה של העם היהודי בגולה ופתרונה על פי הרצל

הרצל והקונגרס הציוני הראשון בבאזל –  תוכנית באזל והקמת מוסדות התנועה הציונית

תוכנית אוגנדה

ניסיונותיו של הרצל לקבל צ'רטר

חילוקי הדעות בין הזרמים בציונות לגבי תפקיד התנועה הציונית ויעדיה

הבונד

 

דפוסי הפעילות של התנועה הציונית בגולה ובארץ-ישראל

דפוסי הפעילות של הציונית באירופה, בארצות אגן הים התיכון והאסלאם

פעולותיהם של הציונים בארץ־ישראל עד מלחמת העולם הראשונה

העלייה לארץ־ישראל עד מלחמת העולם הראשונה והסיבות לעליות

הקמת צורות התיישבות חדשות

הקמת מסגרות חברתיות־פוליטיות

הקמת מסגרות ביטחוניותהשומר

אישים וארגונים שסייעו לפעילות הציונית

תחיית הלשון העברית ומלחמת השפות

 

התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ ישראל בזמן מלחמת העולם הראשונה

עמדת מנהיגי התנועה הציונית כלפי הצדדים הלוחמים במלחמת העולם הראשונה

מדיניות השלטון העות'מאני בארץ ישראל

היערכות הישוב היהודי בזמן מלחמת העולם הראשונה

הגדודים העבריים

הצהרת בלפור – שביטאה את הכרתה של בריטניה בצורך להקים מדינה יהודית בארץ ישראל: הרקע להצהרת בלפור (כולל הסכם סייקס-פיקו), תוכנה של הצהרת בלפור והקשיים בניסוחה,  יחסם של הערבים להצהרת בלפור ויישום הצהרת בלפור על ידי הבריטים שהובילה למאורעות תר"פ.

 

השוואה בין התנועה הציונית בראשית דרכה ובין תנועות לאומיות של עמים אחרים באירופה במאה ה-19

השוואה בין התנועה הציונית בראשית דרכה לתנועות לאומיות אחרות

 

חלק 2

נאציזם, אנטישמיות, מלחמת העולם השנייה והשואה

מיעוטים בין שתי מלחמות העולם

התפרקות האימפריות הרב־לאומיות – רעיון ההגדרה העצמית

 תולדות ישראל והעמים בין שתי מלחמות העולם

 

המשטר הטוטליטרי

מאפייני המשטר הטוטליטרי

נאציזם, אנטישמיות, מלחמת העולם השנייה והשואה – גרמניה הנאצית

גרמניה 1933-1939

האידאולוגיה הנאצית כולל מקורות האנטישמיות באידיאולוגיה הנאצית

הגורמים והנסיבות לעליית הנאצים לשלטון

המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם : בניית הרייך השלישיהמדיניות כלפי יהודים

דרכי ההתמודדות של הנהגת יהודי גרמניה עם המדיניות האנטי יהודית

ועידת אוויאן

האוניה סנט-לואיס

מדיניות החוץ של היטלר ו-מטרות מדיניות החוץ של גרמניה 33-39

מדיניות הפיוס ו-סיבות מדיניות הפיוס של בריטניה וצרפת כלפי גרמניה

"האנשלוס" – סיפוח אוסטריה בידי גרמניה

צ'כוסלובקיה והסכם מינכן

הסכם ריבנטרופ-מולוטוב

 

ראשית מלחמת העולם השנייה עד מבצע ברברוסה והמדיניות כלפי היהודים באזורי הכיבוש

המהלכים העיקריים של ראשית מלחמת העולם השנייה

רעיון הסדר החדש באירופה ומימושו

המדיניות הגרמנית כלפי יהודי פולין

המדיניות כלפי היהודים עד ריכוזם בגטאות

הקמת הגטאות

תנאי החיים בגטו

דרכי ההתמודדות של היהודים בגטאותקידוש החייםארגונים שפעלו בגטותנועות הנוער בגטאות

 

המלחמה העולמית והפתרון הסופי  מקיץ 1941 ועד כניעת גרמניה ויפן בשנת 1945

הרחבת מלחמת העולם השנייה

מבצע ברברוסה

הצטרפותה של ארצות הברית למלחמה

הקשר בין תחילת ההרג ההמוני של היהודים למלחמה בברית המועצות

שלבים בביצוע הפתרון הסופי

ועידת ואנזה

דילמות ודרכי התמודדות של היודנראטים בגטאות במזרח אירופה בזמן ביצוע "הפתרון הסופי"

דרכי הלחימה של היהודים בזמן ביצוע "הפתרון הסופי"המרד בגטאותמרד גטו ורשהלוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית.

יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש באירופה ליהודים בזמן ביצוע "הפתרון הסופי".

יהודי צפון אפריקה בימי הכיבוש הנאצי

השמדת הצוענים באירופה

חסידי אומות העולם

יחס העולם הלא יהודי לשואה

עמדות ממשלות העולם בזמן השואה

עמדת ארצות הברית ובריטניה בשאלת הצלת היהודים

הכנסייה הקתולית והצלב האדום בזמן השואה

המִפנה במלחמת העולם השנייה והאצת ביצוע הפתרון הסופי:

סיום מלחמת העולם השנייה והטלת פצצת האטום

הקמת האו"ם ומשפטי נירנברג

 

בונים מדינה במזרח התיכון

בניין הבית הלאומי בשנים 1920-1945 

תקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל 

בניית מוסדות יהודים לאומיים בתקופת המנדט

יהודים ופלסטינים תחת שלטון המנדט

מוסדות היישוב היהודי והתנועה הציונית

 

המאבק להקמת המדינה

עמדת בריטניה וארצות הברית בשאלת הפליטים וארץ ישראל

מאבק היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי

גישות ומחלוקת במאבק מול הבריטים

תנועת המרי העברי ותגובת הבריטים למרד העברי

העפלה לפני קום המדינה

העברת שאלת ארץ ישראל לאו"ם

תוכנית החלוקה

השפעת המלחמה הקרה על עמדת המעצמות בדיונים באו"ם בשאלת א"י

 

מלחמת העצמאות

מלחמת העצמאות -רקע כללי

הסכמי שביתת הנשק בסיום מלחמת העצמאות 

תוצאות מלחמת העצמאות

היווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים

ההכרזה על הקמת מדינת ישראל

הקמת צה"ל ופירוק המחתרות –פירוק האצ"ל, הלח"י והפלמ"ח שכללו קשיים רבים

 

מדינת ישראל במזרח התיכון

מדינת ישראל במזרח התיכון

דה-קולוניזציה

השפעת גורמים שונים על גורל היהודים בארצות האסלאם

מדיניות הפנים ומדיניות החוץ של ארצות האסלאם וגורל היהודים בן

הבעיות הלא־פתורות בעקבות מלחמות העצמאות

 

מלחמת ששת-הימים

הגורמים לפרוץ מלחמת ששת הימים

מהלך ותוצאות מלחמת ששת הימים

 

מלחמת יום הכיפורים

הגורמים לפרוץ מלחמת יום הכיפורים

תוצאות מלחמת יום הכיפורים

השפעות מלחמת יום הכיפורים

הסכמי השלום בין מדינת ישראל ובין מצרים וירדן.

 

עלייה וקליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל

העליות לאחר קום המדינה

דפוסי קליטת עלייה בימי קום המדינה

עליות למדינת ישראל מ-1948 ועד 1970

מדיניות כור ההיתוך

אירועי ואדי סאליב

התמורות בעיצוב זיכרון השואה

קשרים ויחסי גומלין בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות

 

הסיכומים לבגרות בהיסטוריה נמצאים כאן על מנת לעזור לכם להתכונן לבחינה אך אינם מהווים תחליף להכרות עם חומר הלימוד. השימוש בסיכומים על אחריות הלומד בלבד. בהצלחה!

הפציינטים המפורסמים של פרויד

ניתוחי המקרה שליוו את מחקרו וכתיבתו של פרויד הפכו כמה ממטופליו לאנשים מפורסמים בעולם הפסיכולוגיה. כמה מהפציינטים המפורסמים של פרויד

עוד דברים מעניינים: