ערים וקהילות – חברה ותרבות בימי הביניים

הנושא של "ערים וקהילות – חברה ותרבות בימי הביניים" הוא אחד מפרקי הלימוד במסגרת תוכנית הלימודים בהיסטוריה.  להלן תמצאו אסופת סיכומים המכסה את מרבית החומר הנלמד במסגרת פרק הלימוד "ערים וקהילות – חברה ותרבות בימי הביניים" לקראת בחינת הבגרות בהיסטוריה (סיכומים חסרים יושלמו בתקווה בקרוב). אנחנו מאחלים לכם הצלחה בלימודים ושימוש פורה בסיכומים אך מזכירים כי סיכומים אינם תחליף ללימוד חומר הלימוד עצמו והשימוש בסיכומים באתר הינו על אחריות הלומד בלבד.

ערים וקהילות – סיכומים

א. תמורות במאפייני העיר (חסר)

ב. התפתחות הערים בעולם המוסלמי והעיר המוסלמית

המעמד המשפטי של היהודים בעיר המוסלמית

מוסדות ההנהגה היהודית באימפריה המוסלמית

ג. העיר באירופה הנוצרית והקהילה היהודית בה

העיר באירופה הנוצרית בימי הביניים

המבנה החברתי בעיר הנוצרית בימי הביניים

העיר הנוצרית בימי הביניים כמרכז כלכלי

העיר הנוצרית בימי הביניים כמרכז חינוכי

הקהילה היהודית בעיר הנוצרית

המעמד המשפטי של היהודים בעיר הנוצרית

מאפייני ההנהגה של הקהילה היהודית בעיר הנוצרית

ערים מדגימות

בגדד כדוגמה לעיר מוסלמית בימי הביניים

חיי היום יום בבגדד

בגדד כמרכז כלכלי

ניהול העיר בגדד

בגדד כמרכז תרבותי של העולם המוסלמי

הקהילה היהודית בבגדד של ימי הביניים

דמותו של רבי סעדיה גאון (רס"ג)

יחסי יהודים-מוסלמים בבגדד

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה

עוד דברים מעניינים: