בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון

לפניכם תמצאו את חומר הלימוד לקראת בחינת הבגרות בהיסטוריה בפרק הלימוד של מדינת ישראל במזרח התיכון (בונים מדינה במזרח התיכון).

בניין הבית הלאומי בשנים 1920-1945 – תקופת המנדט הבריטי

תקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל

הציונות בימי המנדט הבריטי

מוסדות היישוב בתקופה המנדט

התיישבות בארץ ישראל בזמן המנדט הבריטי

יהודים ופלסטינים תחת שלטון המנדט

היישוב היהודי במלחמת העולם השנייה

המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות

עמדת בריטניה וארצות הברית בשאלת הפליטים וארץ ישראל

מאבק היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי: העפלההתיישבות / מאבק צבאי

גישות ומחלוקת במאבק מול הבריטים

תנועת המרי העברי ותגובת הבריטים למרד העברי

העברת שאלת ארץ ישראל לאו"ם יחד עם השפעת המלחמה הקרה על עמדת המעצמות בדיונים באו"ם בשאלת א"י

תוכנית החלוקה

מלחמת העצמאות

ההכרזה על הקמת מדינת ישראל

הקמת צה"ל ופירוק המחתרות

הסכמי שביתת הנשק

היווצרות בעיית הפליטים לאחר מלחמת העצמאות

מדינת ישראל במזרח התיכון

(בבנייה – סיכומים נוספים בקרוב)

מלחמת סיני (מבצע קדש)

מלחמת ששת הימים: הגורמים לפרוץ מלחמת ששת הימים ותוצאות המלחמה.

מלחמת יום הכיפורים: הגורמים למלחמה ותוצאות המלחמה


עלייה, קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל

עלייה בראשית מדינת ישראל

אירועי ואדי סאליב

מכור היתוך למדינה רב-תרבותית

העלייה מברית המועצות

עליית יהודי אתיופיה

עיצוב זיכרון השואה (משפט אייכמן)

יחסי ישראל ויהדות התפוצות

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה /  בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון

עוד דברים מעניינים: