סיכום בהיסטוריה: פועלו של בנימין זאב הרצל לבניית התנועה הציונית ולארגונה

סיכום בהיסטוריה: פועלו של בנימין זאב הרצל לבניית התנועה הציונית ולארגונה

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה א – התנועה הלאומית היהודית המודרנית ומאפייניה העיקריים

הרצל נולד ב1860 בהונגריה, להורים יהודים משכילים ומתבוללים בעלי תפיסת עולם חילונית. בנעוריו עבר לויונה ושם למד משפטים וספרות. בסוף לימודיו החליט הרצל לעבוד כעיתונאי ובמסגרת עבודתו נשלח לצרפת לסקר את משפט דרייפוס.המשפט זעזע את הרצל. דרייפוס המושפל הפך לסמל של גורל יהודי האמנציפציה, שהחברה האירופאית חוסמת השתלבותם בתוכה.

משפט דרייפוס היה אחד מהגורמים שעוררו את הרצל להעלות תוכנית לפתרון הבעיה היהודית ולהקמת התנועה הציונית, אותה פרסם בספרו "מדינת היהודים".

"מדינת היהודים"

  1. הגדרת הבעיה – הבעיה המרכזית של העם היהודי היא בעיה לאומית, העם היהודי הוא עם ללא מדינה, ובעיה כזו מחייבת פיתרון לאומי. האמנציפציה חזקה את האנטישמיות, ולא פתרה אותה. האנטישמיות רק תלך ותתחזק לכן אין טעם לנסות להילחם בה. היא לעולם לא תפסיק והיא תהיה בכל מקום בו יהיו יהודים. היא עוברת עם היהודים לארצות השונות.
  2. הפתרון – הפתרון לבעיית היהודים הוא פיתרון לאומי, מדיני, בטריטוריה כלשהי, בהסכמת המעצמות. כלומר, הפתרון הוא הקמת מדינה ליהודים, הסכמה בין לאומית והשגת צ'ארטר להתיישבות באזור מסוים (בשלב זה הרצל לא מציין דווקא את א"י).
  3. הדרך לפתרון:
  • טריטוריה –  הפתרון לעם היהודי הוא מציאת טריטוריה מחוץ לאירופה, שאליה יוכלו להתרכז כל היהודים, ושם יוכלו להקים לעצמם מדינה ולנהל את חייהם. ע"פ תפיסתו של הרצל, על העמים לסייע לעם היהודי להשתלב באופן מדיני, מכיוון שגם להם יש אינטרס בעזיבת היהודים את ארצותיהם (הטריטוריה לא חייבת להימצא דווקא בא"י
  • צ'ארטר – הצ'ארטר הוא זיכיון (אישור) מדיני מהמעצמות חוקי ומאורגן להתיישבות עצמאית בחבל ארץ כלשהו. מדינה ריבונית (עצמאית) היא תנאי קודם לפני התחלת ההתיישבות. הסתננות לא"י לא תפתור את בעיית יהודי הגולה, והעלייה לארץ ישראל חייבת להיות חוקית וגלויה.
  • "אגודת היהודים" ו"חברת היהודים" –

 לצורך הקמת מדינת היהודים, הציע הרצל להקים שני ארגונים:

– אגודת היהודים – גוף שמטרתו לנהל מו"מ מדיני עם ראשי המעצמות הגדולות, למען השגת טריטוריה לעם היהודי ע"פ החוק הבין לאומי. אגודת היהודים תהיה הגוף המוכר כנציגו של העם היהודי ותקבל החלטות עקרוניות לקידום הרעיון הציוני.

– חברת היהודים – גוף כלכלי שיפעל למען הוצאה לפועל של התוכנית. תפקידה יהיה לחסל את עסקי הרכוש של היהודים בגולה, ותכין את התשתית להתיישבות בארץ המיועדת. חברת היהודים תסדיר את הפעילות הכלכלית במולדת החדשה.

  1. אופי המדינה – המדינה שתקום תהה מערבית, חילונית, מודרנית, דמוקרטית ומתועשת והחיים בה יהיו חיי שוויון וצדק. המדינה תתמוך בפועלים, ותשמור על זכויותיהם הסוציאליות.

הרבה לפני הרצל: מבשרי הציונות המוקדמים

עוד דברים מעניינים: