המלחמה העולמית והפתרון הסופי

כאן תמצאו את פירוט חומר הלימוד וסיכומים על פי המיקוד לבחינת הבגרות בהיסטוריה בפרק הלימוד של המלחמה העולמית והפתרון הסופי מקיץ 1941 עד כניעת גרמניה ויפן בשנת 1945.

על מנת לקבל רקע לנושאים הנכללים בחלק זה של בחינת הבגרות בהיסטוריה ניתן לפנות לעמוד הסיכום אודות מלחמת העולם השנייה או למאגר הסיכומים אודות מלחמת העולם השנייה. ניתן גם לחזור אל העמוד העוסק בראשית מלחמת העולם השנייה עד מבצע ברברוסה.

הרחבת המלחמה לחזיתות נוספות והקשר בין תחילת ההרג ההמוני למלחמה בברה”מ

השלבים בביצוע הפתרון הסופי

השלבים בביצוע הפתרון הסופי

                                     

דילמות ודרכי התמודדות של היודנראטים בגטאות במזרח אירופה בזמן ביצוע ‘הפתרון הסופי’

דרכי הלחימה של היהודים בזמן ביצוע הפתרון הסופי

יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש באירופה ליהודים בזמן ביצוע הפתרון הסופי

יהודי צפון אפריקה בימי הכיבוש הנאצי

השמדת הצוענים באירופה

עמדות ממשלות העולם החופשי ביחס לשואה

יחס העולם הלא יהודי לשואה

עמדות ממשלות העולם בזמן השואה

עמדת ארצות הברית ובריטניה בשאלת הצלת היהודים

הכנסייה הקתולית והצלב האדום בזמן השואה

המִפנה במלחמת העולם השנייה והאצת ביצוע הפתרון הסופי

קרבות המפנה במלחמת העולם השנייה: מידווי, אל-עלמיין וסטלינגרד 

מבצע לפיד

הפלישה לנורמנדי

סיום המלחמה

סיום מלחמת העולם השנייה והטלת פצצת האטום

משפטי נירנברג

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / המלחמה העולמית והפתרון הסופי

שפרה ופועה מורדות בפרעה וגם בעמרם

מי היו שפרה ופועה כוכבות שמות פרק א'? מה משמעויות השמות שלהן וכיצד הן קראו תיגר (פמיניסטי) גם על המלך פרעה וגם על הבעל/אבא עמרם.

עוד דברים מעניינים: