עליה, קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל – סיכום

חלק א: העלייה בשנות החמישים והשישים

 • נושא קליטת העלייה בימי קום המדינה בשנות החמישים
 • היקף העלייה לארץ ישראל וארצות המוצא.
 • הגורמים השונים לעלייה לישראל בשנות ה-50 וה-60.
 • מאפייני העלייה לארץ ישראל (סוגי עלייה שונים: עליית הצלה, עלייה מבוקרת, עלייה חשאית)
 • תהליך הקליטה ודפוסי קליטת עלייה: הקשיים שעמדו בפני העולים והקולטים, השיקולים המשפיעים על תהליך הקליטה, כולל תפיסת כור ההיתוך (מיזוג גלויות) כמעצבת את תהליך הקליטה של העולים.
 • אירועי ואדי סאליב– משמעותם של אירועי ואדי סאליב והשפעתם על החברה הישראלית.
 • העלייה מברית המועצות
 • עליית יהודי אתיופיה

 

חלק ב: המעבר מ’כור היתוך’ לחברה רב תרבותיות

 (במועדי קיץ תשע”ד, חורף תשע”ה לומדים את נושא המעבר מ’כור היתוך’ לרב תרבותיות, ולא את גלי העלייה בסוף המאה ה-20 )
 • הכרת המושג ‘רב תרבותיות‘ והסברת מאפייניו
 • הגורמים למעבר מתפיסת ‘כור ההיתוך’ לתפיסת ה’רב תרבותיות’ במדיניות קליטת העלייה בישראל
 • ביטויי הרב תרבותיות בתחומים שונים בחברה ובתרבות הישראלית (אומנות; תקשורת; חגים עדתיים).

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון

עוד דברים מעניינים: