עליה, קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל – סיכום

חלק א: העלייה בשנות החמישים והשישים

 • נושא קליטת העלייה בימי קום המדינה בשנות החמישים
 • היקף העלייה לארץ ישראל וארצות המוצא.
 • הגורמים השונים לעלייה לישראל בשנות ה-50 וה-60.
 • מאפייני העלייה לארץ ישראל (סוגי עלייה שונים: עליית הצלה, עלייה מבוקרת, עלייה חשאית)
 • תהליך הקליטה ודפוסי קליטת עלייה: הקשיים שעמדו בפני העולים והקולטים, השיקולים המשפיעים על תהליך הקליטה, כולל תפיסת כור ההיתוך (מיזוג גלויות) כמעצבת את תהליך הקליטה של העולים.
 • אירועי ואדי סאליב– משמעותם של אירועי ואדי סאליב והשפעתם על החברה הישראלית.
 • העלייה מברית המועצות
 • עליית יהודי אתיופיה

 

חלק ב: המעבר מ’כור היתוך’ לחברה רב תרבותיות

 (במועדי קיץ תשע”ד, חורף תשע”ה לומדים את נושא המעבר מ’כור היתוך’ לרב תרבותיות, ולא את גלי העלייה בסוף המאה ה-20 )
 • הכרת המושג ‘רב תרבותיות‘ והסברת מאפייניו
 • הגורמים למעבר מתפיסת ‘כור ההיתוך’ לתפיסת ה’רב תרבותיות’ במדיניות קליטת העלייה בישראל
 • ביטויי הרב תרבותיות בתחומים שונים בחברה ובתרבות הישראלית (אומנות; תקשורת; חגים עדתיים).

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו

עוד דברים מעניינים: