סיכום בהיסטוריה: אושוויץ -בירקנאו

מחנה אושוויץ בירקנאו היה דומה למלבן, גודלו כ-400 X 600 מטר, מוקף גדרות ומכשולי תיל. בארבע פינות המחנה הוקמו מגדלי שמירה. המחנה נחלק ל-3 אזורים: המגורים, הקליטה וההשמדה. באזור המגורים גרו המקומיים והגרמנים אשר פיקחו על המתרחש במחנה, כך גם האסירים אשר היו עובדים בבתי מלאכה. באזור הקליטה התקבלו המשלוחים שהגיעו ברכבת עד המחנה. כאן הוכנסו יהודים, הופשטו, נלקחו מהם חפצי ערך. באזור ההשמדה בוצע הרצח ההמוני בו היו תאי הגזים. ליד תאי הגזים היו בורות ענק לתוכם זרקו את הגופות.

אושוויץ היה מחנה ההשמדה הגדול מכולם, היו בו שלושה מחנות. במחנה השני, בירקנאו, בוצעה השמדת היהודים. אושוויץ נבדל משאר מחנות המוות בעובדה שאת פניו של האסיר קיבלה הכתובת "העבודה משחררת" ועל זרועו הוטבע מספר.

באושוויץ נערכו ניסויים מזעזעים על בני אדם בפיקוחו של ד"ר מנגלה, הרופא הראשי. רבים מן הניסויים נערכו ללא חומרי הרדמה.

משלוחי הטרנספורטים הגיעו לרמפה של המחנה שהיה ארוך יותר מכל מחנה אחר (60 קרונות). על הרמפה נערכו סלקציות ע"י אנשי הSA אשר קבעו מי להשמדה ומי לעבודה. למעלה מ-70% הלך ישר להשמדה. היהודים הופשטו קיבלו חתיכת סבון והועברו ל"מקלחות". תאי הגזים היו ענקיים והיה שם מקום ל-200 אנשים בתא. את הגופות הוציאו אנשי הזונדרקומנדו (אסירים יהודיים) שהעבירו את הגופות למשרפות.

לאושוויץ היו משלוחים מיוון, יוגוסלביה ואיטליה, צרפת הולנד ובלגיה, פולין ואפילו הונגריה ב-1944. חייהם של האסירים היהודים היו בגדר גיהינום עליי אדמות. האסיר היה לבוש מדי מחנה מפוספסים ללא בגדים תחתונים, נעלי עץ ללא גרביים. כל רצונו היה להישאר בחיים ולשם כך היה עליו להיות כשיר לעבודה.

סדר יומם של האסירים החל ב-4:30 בבוקר כאשר אחרי רחצת בוקר הם התייצבו למסדר ולאחר מכן יצאו לעבודה, חלק במחנה עצמו וחלק בעבודות שמחוץ למחנה. בערב חזרו למחנה לשם מסדרים, עונשים, מלקות ומשם לצריפים לשינה על הדרגשים מעץ בצפיפות איומה. זמן קצר ניתן להם לעשות את צרכיהם. עד 1943 היו האסירים צריכים לעשות את צרכיהם בשדה אולם משנה זו הוקמו מחראות, מבני בטון עם חורים ללא כל נייר טואלט או מים זורמים.

המוני אסירים הפכו למוזלמנים- שלדים מהלכים. אשר כבר לא היו מסוגלים לעכל את האוכל בקיבותיהם ולכן חילקו אותו.

הם נדרשו לכוחות על אנושיים כדי להתמודד עם מצבים נוראיים. למן הרגע שנכנסו למחנה גזלו מהם את אנושיותם.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / המלחמה העולמית והפתרון הסופי / השואה

האם גם לבעלי חיים יש זכות לחיים?

הזכות לחיים היא הזכות הבסיסית ביותר שלנו, אך האם גם לחיות מגיעה להיות הבעלים של החיים שלהן? טיעונים פילוסופים לזכויות בעלי חיים

עוד דברים מעניינים:

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את מה שאדם אחר מרגיש, שונה