סיכום בהיסטוריה: המאבק בין המתייוונים למתנגדיהם ביהודה

סיכום בהיסטוריה: המאבק בין המתייוונים למתנגדיהם ביהודה

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה א

חדירת ההלניזם ליהודה והשפעות ההלניזם על החברה היהודית עוררו מאבק בין מתיוונים למתנגדיהם ביהודה.

הפיכת ירושלים לפוליס:

יאסון הופך את ירושלים לפוליס הלניסטית. מה זה אומר?

  1. שמה היהודי של העיר היה ירושלים, עם הפיכתה לפוליס השתנה שמה "לאנטיוכיה".
  2. החוק בירושלים היהודית היה חוקי התורה, עם הפיכתה של ירושלים לא יהיה עוד ערך לחוקי התורה.
  3. מכיוון שירושלים היא מעתה עיר פוליס הקימו בה מוסדות חינוך חילוניים וספורט: הגימנסיון והאפביון.
  4. בירושלים היו מעמדות חברתיים שונים, אבל כולם היו שווים בעיני חוקי התורה. בעיר פוליס המצב היה שונה, כלומר הפיכת ירושלים יצרה מצב של אנשים עם הרבה זכויות ואנשים בלי שום זכויות.
  5. כשהפכה ירושלים לאנטיוכיה, מעמד הכהונה כבר לא ניהל את העיר. העיר נוהלה בידי קבוצה של אנשים בעלי זכויות רבות.

יאסון הפך את ירושלים לעיר פוליס ובכך צירף אותה לשאר הערים ההלניסטיות והצטרפות זו אפשרה פיתוח קשרי מסחר, ספורט והשתתפות במפעלים משותפים.

יאסון משמש כהן גדול ומסלק אותו מנלאוס מבית בילגה, שהייתה משפחת כוהנים הדיוטות (פשוטים).
מנלאוס נשלח אל אנטיוכוס בענייני תשלום. מנלאוס הציע למלך סכום כסף גבוה הרבה יותר ממה ששילם לו יאסון עבור מינויו לתפקיד הכהן הגדול. המלך זקוק תמיד לכסף ולכן הוא מסכים וממנה את מנלאוס לכהן גדול.

אירוע זה היה מפנה לרעה:

  1. מנלאוס לא היה ממשפחת הכהונה הגדולה. ואמרנו שרק בנים ממשפחת הכהן הגדול יכולים להיות כוהנים גדולים. מנלאוס הביא לסילוק משפחת הכהונה הגדולה מתפקידה.
  2. נקבעה נורמה: שכל המרבה במחיר זוכה בתפקיד הכהן.

החסידים כמובילים את ההתנגדות לתהליך ההתייוונות:

תחת השלטון הסלווקי גברה ההשפעה ההלניסטית ביהודה. היהודים המתייוונים ביהודה הלכו וגדלו. מנלאוס, מתייוון קיצוני, קנה את הכהונה הגדולה מאנטיכוס בכסף רב, ומונה לכוהן גדול אדם שלא ממשפחת הכהונה הגדולה. מנלאוס אפשר את שוד האוצרות של בית המקדש על ידי אנטיוכוס. לאחר מכן, נפוצו ביהודה שמועות על מותו, ויאסון חזר לירושלים והדיח את מנלאוס. המתנגדים להתייוונות נקראו "חסידים". הם היו יהודים יראי ה' מהמעמד הנמוך בירושלים. החסידים דבקו בתורה ובחוקיה וביקשו להחזיר את שלטון חוקי התורה – שבוטל כאשר הפכה ירושלים לאנטיוכיה. בעיני החסידים, מי שהתקרב לתרבות היוונית בעצם התקרב לתרבות האלילים והתרחק מהתורה ומשמירה על מצוותיה. החסידים מרדו בכוהן הגדול, גירשו אותו וביטלו את שלטון המתייוונים בעיר. אנטיוכוס ראה את ההתרחשויות בירושלים כניסיון למרוד בו ומיהר לירושלים כדי לדכא כל ניסיון למרד. לאחר הטלתן של  גזרות הדת סירבו החסידים להישמע להוראות השלטון תוך חירוף נפשם. החיילים הסלווקים רדפו את החסידים והוציאו חלק מהם להורג. לראשונה בתולדות עם ישראל יהודים מסרו את נפשם על קידוש השם. עם פרוץ המרד החשמונאי החסידים היו בין הראשונים שהצטרפו למתתיהו החשמונאי.

הכסף או החיים: כמה זה "מספיק"?

כמה כסף זה מספיק בכדי לחיות חיים מאושרים? אם התשובה היא "עוד" אז אין לכם סיכוי, אבל מבט אחר על העבודה והקניות יכול לשנות את זה.

למה הבכורה חשובה כל כך בתורה?

למה ספר בראשית וכל התנ"ך מלאים במאבקים בין אחים על הבכורה? רעיון אחד מציע כי זה קשור ביחסים של היהדות הקדומה עם סביבתה

עוד דברים מעניינים: