בניית מוסדות יהודים לאומיים בתקופת המנדט – סיכום

במוסדות לאומיים הכוונה לשני מוסדות: מוסדות התנועה הציונית ומוסדות היישוב היהודי בא"י ויש הבדל ביניהם. מוסדות התנועה הציונית– הוקם ע"י הרצל, ההסתדרות הציונית 1897. מבחינת לגיטמציה בינלאומית ההסתדרות הציונית הוכרה ע"י אומות העולם במנדט שהבריטים קיבלו על א"י כבעלת מעמד המייצג אינטרסים של העם היהודי כלפי אומות העולם. זה המוסד החשוב יותר כי הוא מקבל לגיטמציה וגם יש לו משאבים רבים יותר. מקורות התנעוה הציונית היו בגיוס הון בקרב יהודים שתרמו. אם יש משבר ומיתון התנועה מתקשה לגייס כסף. כך, יש משבר בשנות ה-20 כתוצאה ממשבר כלכלי עולמי התקשתה התנועה לגייס משאבים לקניית קרקעות בא"י. ניסו למצוא דרך לפתרון בעיית המשאבים. עד שנות ה-20 פולין ואירופה היו מרכז החיים היהודיים ואז גילו על יותר ויותר יהודים בארה"ב ולכם מנהיגי התנועה מעבירים את מוקד פעילותם מאירופה לארה"ב ומציעים שינוי בארגון ההסתדרות הציונית. הם מציעים להקים את הסוכנות היהודית- זו קואליציה של ההסתדרות הציונית עם ארגונים ציוניים בארה"ב שתומכים בתנועה אבל לא מתכוונים לממש את הרעיון שלה. הסוכנות הופכת מסוף שנות ה-20 לארגון החשוב ביותר לתנועה הציונית. מוסדות ישוביים- בא"י חיים ציונים ולא ציונים. יש יישוב ישן וחדש בתוך החדש יש כאלה שלא מקבלים הנהגה ציונית. כנסת ישראל היא המוסד הייצוגי של כל היהודים החיים בא"י ציונים ולא ציונים. כל מי שחי בארץ מיוצג בגוף הזה, זה לא הפרלמנט כי הוא בלונדון אבל זה ארגון ייצוגי כלפי שלטון המנדט. הוא מתנהל בשיטת בחירות יחסיות, כך הוא מכיל את כל הקב' בתוך העם היהודי.

עם השנים, אף על פי שמוסדות ההסתדרות הציונית והסוכנות הם יותר חשובים הכח של כנסת ישראל גדל בין היתר כתוצאה מההתעצמות של מפלגות הפועלים בא"י שמנצחות בבחירות לא רק בא"י אלא גם בהסתדרות הציונית ומרכז הפעילות שלהם הוא בארץ.

במסגרת הדיון על המוסדות נדבר על מפלגות. לא ניתן להגיע לישראל לא דרך מפלגות. רק הן מחלקות רשיונות על פי שיטת מפתח מפלכתי- על פי ההצלחה בבחירות מלפגה מקבלת משאבים. מפלגות הן הציר העיקרי- פוליטי, תרבותי, כלכלי. בכל יישוב יש בחירות לכנסת ישראל. שלטו בהתסדרות הציונית מפלגות של ציונים ליברלים אבל במשך הזמן המלגות שהופכות חשובות הן מפלגות הפועלים. זה מכיל המון סוגי קבוצות, מאבקים ופיצולים. הם נחלקו בשאלות רבות. המפלגה החשבוה ביותר בקרב מפלגות הפועלים היא מפא"י והיא הוקמה ב-1930 כתוצאה מאיחוד של שתי מפלגות שפעלו קודם. אחת בשם אחדות העבודה והפועל הצעיר. למה ב-1930 מאחדים? זה קשור למשבר הכלכלי של שנות ה-20. מתברר שהלקוחות היעקריים שמימשו את האיד' הציונית היו החלוצים שהיו שייכים לתנועות סוצ'. ברגע שיש משבר ואין משאבים וכסף, הראשונים להיפגע הם אלו התלויים בהון הלאומי. ולכן מובן שחייבים לאחד כוחות פוליטיים כדי לשבת על יותר משאבים ולשלוט בחלוקתם. לכן חיבור מפלגות מייצג יותר כח פוליטי שיזכה בבחירות ואז מזכיר המפלגה ייהפך לראש התנועה הציונית כולה. ואז הוא יכול לכוון תיונות לפי אינטרסים של פועלים. הפועלים הם הכוח הפוליטי החשוב ביותר ובראשם מפא"י מ-1933 ועד 77 היא המפלגה השלטת בא"י. ומעצבת את החברה בישראל.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: