סיכום בהיסטוריה: רעיון הסדר החדש והדרכים למימושו

רעיון "הסדר החדש" באירופה והצעדים שנקטו הנאצים למימושו, בתקופת המלחמה

 • היטלר קבע: "ראשית: כבוש! שנית: שלוט! שלישית: נצל!"
 • עיקר רעיון הסדר החדש היה – הקמת סדר חברתי-כלכלי-מדיני על בסיס האידיאולוגיה הנאצית, שיחליף את הסדר הקיים, במבנה חדש ובחוקים חדשים אשר יקבעו אלו עמים זכאים לחיות בעולם, מה מקומו של כל עם ועם, מהם גבולות המדינות , כיצד יתפתחו העמים ומה יהיה אופי היחסים ביניהם.
 • סדר חדש זה ניתן להקים רק לאחר הרס העולם הישן והוא יבטיח את קיומו של הרייך הגרמני בן אלף השנים.
 • המיון של העמים האירופיים נעשה בהתאם לתורת הגזע:
 1. עמים ממוצא ארי (הולנדים, דנים, נורבגים וכד') יהיו שותפים שווי זכויות באימפריה הגרמנית העתידית., בהיותם "יוצרי תרבות".
 2. עמים הסלביים במזרח אירופה, (פולנים ורוסים למשל), נועדו לשרת את הגזע הארי, בהיותם "נשאי תרבות". מתוך מים אלה, הועברו בזמן המלחמה כשבעה מליון עובדי כפייה כדי לשרת את הכלכלה של הרייך הגרמני. הם הועסקו בתנאים קשים בתעשייה, במכרות, בכבישים ובשדות.
 3. לגזעים הנחותים ביותר, יהודים וצועניים, אין מקום בסדר החדש. הם מייצגים את כוחות ההרס ויש להשמידם.

הצעדים שנקטו הנאצים בתקופת מלחמת העולם השנייה כדי לקדם את הגשמת רעיון "הסדר  החדש"

מרגע הפלישה לפולין החלו הגרמנים ליישם את רעיון "הסדר העולמי החדש" הגשמת נעשתה באופנים שונים:

 1. עבודות כפייה – במהלך המלחמה הועברו מפולין ומיתר הארצות הכבושות, כשבעה מיליון עובדי כפייה כדי לשרת את הכלכלה של הרייך הגרמני. הם הועסקו בתנאים קשים ביותר בתעשייה, במכרות, בכבישים ובשדות. מיליוני סלבים, שבויי מלחמה, יהודים ואחרים נתפסו והוסעו בתנאים קשים לגרמניה. מרביתם הועסקו בתעשייה הגרמנית כמו מפעלי קרופ וסימנס הגדולים, אחרים בנו ביצורים. (כיום מפעלים אלו משלמים פיצויים לניצולים או למשפחותיהם).
 2. העברות אוכלוסין בכפייה – אוכלוסיות שונות הועברו בכפייה ממקום מגוריהם, על מנת לאפשר יישוב גרמנים במקומם. עם חלוקת פולין, יישבו הנאצים אוכלוסיה ארית במקום האוכלוסייה הפולנית.
 3. "המתות חסד" – כדי "לטהר" את הגזע הארי, אישר היטלר בספטמבר 1939, את מבצע "המתת החסד" בגרמניה של חולי רוח, נכים, מפגרים וחולים במחלות סופניות ותורשתיות. עשרות אלפי גרמנים "ארים" נרצחו במבצע זה. המבצע הופסק לבסוף בלחץ הכנסייה הקתולית, בשל לחץ דעת קהל בתוך גרמניה. מצד שני התחיל מבצע ה"לבנסבורן" לעידוד הילודה, לעיתים בכפייה ותוך שימוש בנשים גרמניות ואחרות (סקנדינביות, הולנדיות).
 4. ניצול כלכלי – מזון, מוצרי תעשייה וחומרי גלם הועברו מהארצות הכבושות לגרמניה. הנאצים שדדו סחורות, שטרי כסף, זהב, אוצרות אומנות ועוד.
 5. "הפתרון הסופי" – על מנת להיפתר מגזע היהודים "ההרסני והנחות", יושמה באופן שיטתי התוכנית להשמדת יהודי אירופה . גטאות פונו ואוכלוסיותיהן הועברו למחנות השמדה ( החל מקיץ 1942), שם נרצחו. גם העמים הסלאביים סבלו מרצח המוני של המשכילים כדי להשאירם כעם עבדים.

ראו גם: מטרות הסדר החדש בגרמניה והדרכים להגשמתו

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / גרמניה 1933 – 1939

אמנות האהבה של אריך פרום

האם אהבה היא לא רגש אלא בכלל מיומנות שאפשר לרכוש וצריך לתרגל? ספר המופת "אמנות האהבה" של אריך פרום מסביר איך לאהוב אחרים ואת עצמנו.

עוד דברים מעניינים:

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את מה שאדם אחר מרגיש, שונה